• تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/07/19
  • تاريخ :

رئیس جمهور در دیدار با هیئت مدیره و اعضای كنگره شعر جواناگر سیاستمداران به سخنان شاعران توجه می كردند، شاید چهره ی زندگی این قدر خشن نبود.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی، رئیس جمهور، عصر امروز در دیدار با هیئت مدیره و اعضای هشتمین كنگره ی شعر جوان طی سخنانی اظهار داشت: در جهانی كه در آن ترور، سركوب، تبعیض، فقر و بیماری هست، انسان بیش از هر چیز نیازمند مهربانی است و شاعران پیامبران مهربانی اند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران، خاتمی افزود: وقتی شعر به عنوان اوج سخن فارسی با روح جوان نوخواه و متعهد به دین و فرهنگ و میهن پیوند خورد، می توان امید به دنیایی تازه داشت.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تأكید بر این مطلب كه روح ملت ها در قالب ادبیات، زبان و فرهنگ منعكس می شود، زبان فارسی را میراث بزرگ ملت ایران توصیف كرد و گفت: ما از طریق آثار ادبی فارسی جهان را تحت تأثیر قرار دادیم و ترجمه ی برخی از آثار بزرگ ادبیات فارسی، مستقیماً نویسندگان و شاعران غربی را تحت تأثیر قرار داد.

خاتمی سپس به تشریح نقش و كاركرد زبان و ادبیات در جهانی شدن پرداخت و اظهار داشت: جهانی شدن مستلزم این است كه ما صاحب ادبیات فاخر ملی و بومی با تكیه بر فرهنگ و هویت خود باشیم و با حفظ آنها اشكال و قالب های معاصر با زمان را مدنظر داشته باشیم.

عبودیت، نیل به زندگی آباد و پیشرو و تامین آزادی بود كه با حربه ی سخن، ارشاد كلام و لبخند به پیروزی منجر شد.

گفتنی است در ابتدای این مراسم، عبدالملكیان، مدیرعامل دفتر شعر جوان نیز به تشریح چگونگی شكل گیری، كاركرد و فعالیتهای این دفتر پرداخت و تنی چند از شاعران جوان نیز قطعاتی از سروده های خود را در حضور رئیس جمهور قرائت كردند.

UserName