• تعداد بازديد :
  • شنبه 1385/12/26 ساعت 14:51
  • تاريخ :

آشنایی با دانشگاه جامع علمی – کاربردیآرشیو شد

آشنایی با دانشگاه جامع علمی – کاربردی

 

آشنایی با دانشگاه جامع علمی - کاربردی(2)

 

همراه عزیز آنچه شما در هفته گذشته در همین جا خواندید معرفی سیستم دانشگاه جامع علمی - کاربردی بود . سیستم مرکزی دانشگاه جامع علمی - کاربردی مؤسسات و دانشکده های بسیاری را تحت پوشش خود دارد و این مؤسسات و دانشکده‌ها علاوه بر آنکه تحت پوشش وزارتخانه های متبوع خود قرار دارند ، از چتر حمایتی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز برخوردارند. آنچه هفته گذشته تقریر شد تنها معرفی گوشه ای از مؤسسات و دانشکده های این دانشگاه بود و اینکه ادامه معرفی مؤسسات تحت پوشش این دانشگاه را خواهید خواند . لازم به تذکر است که به دلیل وسعت مؤسسات و دانشکده های تحت پوشش این دانشگاه ، ناگزیریم تنها به معرفی بسیار خلاصه آنها بپردازیم . سعی می‌کنیم در فرصت های آینده ، دانشکده های بزرگتر و جامعتر این دانشگاه را به طور مفصل برای شما عزیزان معرفی کنیم .

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش عالی ملاصدرا یزد

رشته های تحصیلی : پرورش طیور - فرش دستباف - احیاء و بهره برداری از بیابان - تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

تلفن : 8241899-8249462-8249901-8249462-0351

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی شهید خیابانیان زاهدان

رشته های تحصیلی : پرورش گاومیش - فرش دستباف - آبخیزداری

تلفن : 2443489-0541

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش عالی کرمان

رشته تحصیلی : پرورش گاومیش - فرش دستباف - تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر - آبخیزداری

تلفن : 57071-0341

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش عالی شهید فروزنده ساری

رشته های تحصیلی : پرورش گاومیش - پرورش زنبور عسل

تلفن: 3260518-3250362-3243502-0151

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی )

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی کرج

رشته های تحصیلی: قارچ خوارکی - پرورش قارچ - تولید نهال

تلفن : 6222027-0262

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی بروجرد

رشته های تحصیلی : تولیدات زراعی - مکانیزاسیون ؛ مکانیسین ماشین ها

تلفن : 6-2627715-2623100-0662

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی بسطام شاهرود

رشته های تحصیلی: تولیدات باغی - میوه های سردسیری

تلفن : 2220917-2220974-0273

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی )

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی بمپور

رشته های تحصیلی : تولیدات باغی - سبزی و صیفی

تلفن : 16-2014-0548252

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی بیرجند

رشته های تحصیلی : تولیدات باغی - مکانیزاسیون ، گیاهان دارویی

تلفن : 2223004-2224845-0561

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی سعید آباد تبریز

رشته های تحصیلی : انتقال آب

تلفن : 6373080-0411

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی تنکابن

رشته های تحصیلی : تولیدات باغی ؛ گل و گیاهان زینتی

تلفن : 2145 یا 012482

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش حاجی آباد هرمزگان

رشته های تحصیلی: تولیدات باغی ، مکانیزاسیون ، تولید و فرآوری خرما

تلفن : 3-2861-0763422

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی جیرفت

رشته های تحصیلی : تولیدات باغی ، سبزی و صیفی

تلفن : 4-3270251-0349

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی شهید اشرافی اصفهانی رشت

رشته های تحصیلی : مکانیزاسیون ، انتقال آب

تلفن : 6661944-6667044-0131

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی آباد رودبار

رشته های تحصیلی : تولید زیتون

تلفن : 6372157-0132

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی ساوه

رشته های تحصیلی : حسابداری

تلفن : 2444-0256242

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی )

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز کشاورزی سر پل ذهاب

رشته های تحصیلی : تولیدات باغی

تلفن : 2223119-2222962-0834

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی شهرکرد

رشته های تحصیلی : تولیدات زراعی ، قارچ خوارکی، میوه های سردسیری

تلفن: 4422439-4422440-0381

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی علی آباد کمین فارس

رشته های تحصیلی: تولیدات زراعی - مکانیزاسیون

تلفن : 7222442-7222496-0729

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی قائنات

رشته های تحصیلی: تولیدات زراعی

تلفن: 3-3401-0562537

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آمورشی / موسسه: مرکز آموزش کشاورزی قزوین

رشته های تحصیلی: تولیدات باغی - تولید و فراورده های انگور

تلفن: 70-5424969-0282

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیزنیروی انسانی )

نام مرکز آموزشی / موسسه: مرکز آموزش کشاورزی کردستان

رشته های تحصیلی : تولیدات باغی

تلفن : 8-6622177-0871

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی کردکوی

رشته های تحصیلی: مکانیزاسیون - گیاهپزشکی - زراعت دانه های روغنی

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی کرمان

رشته های تحصیلی: تولیدات باغی ، پسته

تلفن: 2269782-2228596-0341

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی کهکیلویه و بویر احمد

رشته های تحصیلی: تولیدات باغی

تلفن: 8-3367-3339-0744225

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی )

نام مرکز آموزشی / موسسه: مرکز آموزش کشاورزی کرمانشاه

رشته های تحصیلی: گیاهپزشکی - تولیدات زراعی

تلفن: 8-2417-2138-0832462

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی گرمسار

رشته های تحصیلی: مکانیسیون ماشینها

تلفن : 6-456924-0232

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی مرودشت

رشته های تحصیلی: مکانیزاسیون

تلفن : 2-3390-0729466

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی مغان

رشته های تحصیلی: تولیدات زراعی - مکانیزاسیون

تلفن: 7443212-7443255-0452

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی میاندوآب

رشته های تحصیلی: مکانیزاسیون - مکانیسین ماشین

تلفن: 2333429-2334411-0481

 

 

نام ارگان: وزات جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی کبوتر آباد اصفهان

رشته های تحصیلی : تولیدات باغی - مکانیزاسیون - گیاهان دارویی

هفته نامه پیک سنجش شماره 47

اسفند ماه 1382

UserName