• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 52
 • شنبه 1385/12/26 ساعت 14:30
 • تاريخ :

ارزش تجربه

از صبح در كلاس دینا و پروین پرهیاهو بوده اند. نیمی از حواسشان به كلاس است و حرف های من و بچه ها و نیمی دیگر به مسابقه ورزشی كه فردا پیش رو دارند.

امروز بخش اهرم از درس ماشین ها را بررسی می كنیم.می پرسم: قرار است من ودینا با هم الاكلنگ بازی كنیم.

–دینا كم وزن ترین دانش اموز كلاس است.بهتر است من نزدیك به تكیه گاه بنشینم یا دورتر؟

الهه كه همیشه اول از همه دستش بالا می رود پیش از این كه به بقیه مهلت فكر كردن بدهد بلند می گوید: دورتر!

- از پاسخ او تعجب می كنم و باخود میگویم: این بار به خودش هم مهلت نداد! اما سعی می كنم قضاوتی نكنم و پاسخش را در چهره یا كلام رد یا تایید نكنم.

بعضی از بچه ها هنوز ساكت هستند. بعضی ها با تردید می گویند: نزدیك تر. انگارمخالفت با نظر الهه به نفع كسی نیست!

از بچه ها می خواهم هر كس برای پاسخش دلیل بیاورد.الهه می گوید: چون نسبت بازوی مقاوم به بازوی محرك بهتر است بیش از یك باشد.

مطمئن هستم بیشتر از 95% بچه ها معنی حرفش را نمی دانند من هم می دانم كه این بار تناسب معكوس را فراموش كرده است! نظر بقیه را جویا می شوم.یكباره دینا كه انگار تازه ذهنش از مسابقه ورزشی به كلاس برگشته می گوید: شاید حرف من كامل درست نباشد، اما وقتی كلاس اول بودم یكبار با دو نفر كلاس پنجمی در حیاط مدرسه مان الاكلنگ بازی می كردم. اول بازی سخت بود. اماآنها جلوتر نشستند تا من بتوانم راحت تر بازی كنم.

بحث كلاس را پیش می بریم . اما تا پایان زنگ نگاه الهه نشان می دهد كه قانع نیست و مطمئن است آنچه در كلاس خارج از مدرسه خوانده، درست است. چون تا حالا همه چیز رو به راه بوده است.البته حواس دینا هم هنوز پی مسابقه فرداست!

زنگ تفریح كه الهه پیش من می آید تا بفهمد مشكل كجاست به او می گویم سعی كند با بستن تخته وایت برد كلاس از محل لولا به كمك دور و نزدیك كردن یك انگشت دستش حرف دینا را امتحان كند.اما این آزمایش هم راحتش نمی كند. آرام به او می گویم این تناسب معكوس است!

من هنوز با خود فكر می كنم چرا بعضی بچه ها به تجربه های خود اعتماد نمی كنند؟ من در آزمایشگاه باید بر چه نكته ای تاكید كنم یا چه كار دیگری انجام دهم كه این اتفاق درست بیفتد كه الهه نفس راحتی می كشد. تشكر می كند و می رود تا به جمع بقیه دوستانش در حیاط بپیوند.

زهره دانایی

 

UserName