• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28
  • تاريخ :

یا ثامن الحجج

دل بسته ام به موی تو یا ثامن الحجج

چون عاشقم بروی تو یا ثامن الحجج

*

تنها نه من گدای توام زانکه گشته است

شاهان گدای کوی تو ثامن الحجج

*

ما را بکوی خویش طلب کن که روز و شب

دارد دل آرزوی تو یا ثامن الحجج

*

پروانه سان بهر تو پر می زند دلم

کآید دمی به سوی تو یا ثامن الحجج

*

نام تو آشنا به لب و گفتگوی من

گردیده گفتگوی تو یا ثامن الحجج

*

آید شمیم دلکش کوی تو بر مشام

چون زنده ام به بوی تو یا ثامن الحجج

*

دیوانه ام اگر که بهشت آرزو کنم

آیم اگر به کوی تو یا ثامن الحجج

*

مجنون صفت به وادی درد آور جنون

آیم به جستجوی تو یا ثامن الحجج

*

یوسف شود محو تماشای تو اگر

بیند رخ نکوی تو یا ثامن الحجج

ژولیده نیشابوری

UserName