• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 6997
 • دوشنبه 1385/12/28
 • تاريخ :

بیمارستان های شهرستانهای تهران


بیمارستان اسلامشهر

این بیمارستان در شهرستان اسلامشهر واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1373 با ظرفیت تخت ثابت 118 ، تأسیس ، و در حال حاضر 118 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان


بیمارستان سوم شعبان

این بیمارستان در شهرستان دماوند واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، CCU


بیمارستان امام جعفر صادق(ع)

این بیمارستان در شهرستان ساوجبلاغ واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 60 ، تأسیس ، و در حال حاضر 47 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی


بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)

این بیمارستان در شهرستان ساوجبلاغ واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – مرکز فوریتها است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 16 ، تأسیس ، و در حال حاضر 10 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از درمان بستر


بیمارستان امام سجاد (ع)

این بیمارستان در شهرستان شهریار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 73 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی


بیمارستان شهریار

این بیمارستان در شهرستان شهریار واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 130 ، تأسیس ، و در حال حاضر 126 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، قلب ، CCU


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان فیروزکوه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1314 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 30 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی


بیمارستان آیت ا... مدنی

این بیمارستان در شهرستان کرج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1340 با ظرفیت تخت ثابت 154 ، تأسیس ، و در حال حاضر 146 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، سوختگی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، جراحی مغز و اعصاب ، Post ICU، ICU


بیمارستان ارشاد

این بیمارستان در شهرستان کرج واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1373 با ظرفیت تخت ثابت 130 ، تأسیس ، و در حال حاضر 126 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان حضرت فاطمه (س)

این بیمارستان در شهرستان کرج (اشتهارد) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1355 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 31 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ، زنان وزایمان ، جراحی ، اورژانس


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان کرج واقع شده و بیمارستانی بنیاد شهید – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 178 ، تأسیس ، و در حال حاضر 178 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، ICU، CCU


بیمارستان حضرت علی (ع)

این بیمارستان در شهرستان کرج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی– درمانی است . که در سال 1359 با ظرفیت تخت ثابت 58 ، تأسیس ، و در حال حاضر 51 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، اورژانس ، نوزادان


بیمارستان دکتر شریعتی

این بیمارستان در شهرستان کرج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 102 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، اورژانس ، اورتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، Post CCU ، CCU


بیمارستان شهید باهنر

این بیمارستان در شهرستان کرج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 250 ، تأسیس ، و در حال حاضر 170 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ، جراحی ، زنان وزایمان ، نوزادان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی


بیمارستان شهید رجائی

این بیمارستان در شهرستان کرج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1361 با ظرفیت تخت ثابت 162 ، تأسیس ، و در حال حاضر 149 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، نرولوژی ، عفونی ، دیالیز ، CCU


بیمارستان شهید فیاض بخش

این بیمارستان در شهرستان کرج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1330 با ظرفیت تخت ثابت 180 ، تأسیس ، و در حال حاضر 146 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان ، نوزادان ، اورژانس


بیمارستان کسری

این بیمارستان در شهرستان کرج واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است . که در سال 1352 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 70 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، نورولوژی ، ICU


بیمارستان زمیم

این بیمارستان در شهرستان ورامین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1349 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 34 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان


بیمارستان شهید دکتر مفتح

این بیمارستان در شهرستان ورامین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1360 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 82 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، Post CCU ، CCU

اینجا به تماشای زمان بروید

اینجا به تماشای زمان بروید

اینجا به تماشای زمان بروید
فقط پياده به اين هتل مي‌رسيد

فقط پياده به اين هتل مي‌رسيد

فقط پياده به اين هتل مي‌رسيد
گذری در طهران قدیم

گذری در طهران قدیم

گذری در طهران قدیم
کوهنوردی یک روزه در تهران

کوهنوردی یک روزه در تهران

کوهنوردی یک روزه در تهران
UserName