• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 33066
 • دوشنبه 1385/12/28
 • تاريخ :

بیمارستان ها ( تهران ) 3


بیمارستان روانپزشکی رازی

این بیمارستان در منطقه  ۲۰  شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1342با ظرفیت 1375 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 1100 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی

شهر ری - امین اباد  تلفن        ۵  -  ۵۵۹۰۳۰۳۱


بیمارستان روزبه

این بیمارستان در  منطقه  ۱۱   شهرتهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1319با ظرفیت 165 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 165 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی

خیابان کارگر جنوبی  - بالاتر از میدان قزوین    تلفن   ۵  - ۵۵۴۱۹۱۵۱


بیمارستان و زایشگاه شوش

این بیمارستان در  منطقه     شهر تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1373با ظرفیت 24 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 24 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان ،اطفال

میدان شوش        تلفن ۵۵۶۲۱۴۴۳


بیمارستان زایشگاه مادران

این بیمارستان در منطقه  ۷   شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1365با ظرفیت 48 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 30 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

خیابان دکتر بهشتی - میدان تختی - خیابان مهناز - کوی اریاوطن  تلفن  ۸۸۷۵۶۴۴۴

بیمارستان ساسان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی بنیاد جانبازان – درمانی  است كه در سال 1350با ظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 208 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ نرولوژی ٬ قلب ٬CCU٬ICU٬Post CCU

بیمارستان سجاد

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1346با ظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 128 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ نرولوژی ٬CCU٬ICU

بیمارستان سوم شعبان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است كه در سال 1347با ظرفیت 220 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 186 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬CCU٬Post CCU

بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1256با ظرفیت 625 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 264 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ تالاسمی ٬ جراحی ٬ پیوند کلیه ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ جراحی عروق ٬ICU , CCU

بیمارستان شرکت نفت

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی سایر دولتی – درمانی است كه در سال 1336با ظرفیت 332تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 325 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ روانپزشکی ٬ نرولوژی ٬ اورژانس ٬ جراحی ریه ٬ جراحی قلب ٬ICU٬Post CCU٬CCU

بیمارستان شریعت رضوی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1349با ظرفیت 120 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 117 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ قلب ٬ اورژانس ٬CCU

بیمارستان شریعتی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1353با ظرفیت 649 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 449 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬غدد ٬ نرولوژی ٬ روماتولوژی ٬ نوزادان ٬ گوارش ٬ انکولوژی ٬ پیوند مغز استخوان ٬ پیوند کلیه ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ جراحی قلب ٬ نفرولوژی ٬ جراحی ترمیمی ٬ جراحی فک ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ جراحی کودکان ٬ ارولوژی ٬ ریه ٬ هماتولوژی ٬ICU , CCU ,IVF

بیمارستان شفا یحیائیان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1326با ظرفیت 269 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 187 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : ارتوپدی ٬ اورژانس ٬ICU

بیمارستان شهدای تجریش

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1340با ظرفیت 380 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 297 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ نرولوژی ٬ هماتولوژی ٬ سرطان ٬ غدد ٬CCU , ICU

بیمارستان شهدای هفتم تیر

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  ست كه در سال 1346با ظرفیت 152 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 205 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ ارتوپدی ٬ اورژانس ٬ دیالیز ٬ کودکان ٬ نرولوژی ٬ICU٬CCU

بیمارستان شهریار

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1350با ظرفیت 195 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 171 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ICU , CCU

بیمارستان شهید اسماعیلی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1354با ظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 83 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی ٬ اورژانس

بیمارستان شهید اکبر آبادی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1336با ظرفیت 510 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 267تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬NICU٬ICU

بیمارستان شهید  دکتر لبافی نژاد

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – آموزشی است كه در سال 1360با ظرفیت 400 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 294 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ عفونی ٬ ارولوژی ٬ نفرولوژی ٬ چشم پزشکی ٬CCU

بیمارستان شهید دکتر لواسانی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1332با ظرفیت 301 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 275 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ روانپزشکی ٬ قلب ٬ جراحی قلب ٬ICU٬CCU٬Post CCU

بیمارستان شهید دکتر هاشمی نژاد

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1358با ظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 163 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : ارولوژی ٬ نفرولوژی ٬ اورژانس ٬ دیالیز ٬ پیوند کلیه ٬ICU

بیمارستان شهید فهمیده

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی  است كه در سال 1341با ظرفیت 54 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ٬ عفونی ٬ اورژانس

بیمارستان شهید مدرس

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1354با ظرفیت 275 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 205 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ جراحی قلب ٬ ارولوژی ٬ نفرولوژی ٬ هماتولوژی ٬CCU٬ICU

بیمارستان شهید مطهری

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1351با ظرفیت 150 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 120تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : اورژانس ٬ سوختگی ٬ جراحی ترمیمی ٬ICU

بیمارستان شهید معیری

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1343با ظرفیت 100تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 95 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : ارتوپدی

بیمارستان ضیائیان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است كه در سال 1373با ظرفیت 155 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 115 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ نوزادان ٬ ارتوپدی ٬CCU , Post CCU

بیمارستان طرفه

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است كه در سال 1318با ظرفیت 180 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 121 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ چشم پزشکی ٬CCU

بیمارستان طوس

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1355 با ظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 116 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬CCU٬ICU

بیمارستان عیوض زاده

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1336با ظرفیت 94 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 94 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ جراحی فک ٬ جراحی ترمیمی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ نرولوژی ٬  قلب ٬ روماولوژی ٬ نفرولوژی٬هماتولوژی ٬CCU , ICU

آخر هفته در دره!

آخر هفته در دره!

آخر هفته در دره!
تهران میزبان چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران

تهران میزبان چهارمین کنگره تاریخ معماری...

تهران میزبان چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران
تهران هیچ امکاناتی برای گردشگران ندارد!

تهران هیچ امکاناتی برای گردشگران ندارد!

تهران هیچ امکاناتی برای گردشگران ندارد!
شهرهایی که بیشترین متقاضیان خارجی سرمایه گذاری را دارند

شهرهایی که بیشترین متقاضیان خارجی...

شهرهایی که بیشترین متقاضیان خارجی سرمایه گذاری را دارند
UserName