• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 52620
 • دوشنبه 1385/12/28
 • تاريخ :

بیمارستان ها ( تهران ) 1


بیمارستان آبان

این بیمارستان در منطقه۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1347با ظرفیت 60 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان ٬ اورژانس ٬قلب ٬ ارولوژی ٬CCU

خیابان کریم خان زند - ابان جنوبی - تلفن۹ - ۸۸۹۰۲۷۸۵


بیمارستان آپادانا

این بیمارستان در منطقه۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1345 با ظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 87 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ICU ٬ CCU

خیابان سپهبد قرنی - نرسیده به کریم خان


بیمارستان آراد

این بیمارستان در منطقه۷ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1352با ظرفیت 140 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 115 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ چشم پزشکی ٬ روانپزشکی ٬ قلب ٬ نرولوژی ٬ عفونی ٬CCU ٬ICU

چهار راه بهار - خیابان سمیه تلفن۶ - ۷۷۶۰۱۰۰۱


بیمارستان آریا

این بیمارستان در منطقه۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1324با ظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 87 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ قلب ٬ گوش و حلق و بینی ٬CCU ٬ ICU

خیابان وصال شیرازی - نبش بلوار کشاورز تلفن۸۸۹۶۱۸۱


بیمارستان آزادی

این بیمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1364با ظرفیت 80 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 100 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی


بیمارستان و زایشگاه آزادی

این بیمارستان در منطقه۵ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1349با ظرفیت 120 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 118 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ نوزادان ٬ICU , CCU

خیابان ازادی - نبش میمنت تلفن۹۰ - ۶۶۰۰۱۱۲۶


بیمارستان آسیا

این بیمارستان در منطقه۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1349با ظرفیت 90 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 110 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ ارولوژی ٬ اورژانس ٬CCU ٬ ICU

خیابان بخارست - روبروی دانشکده اقتصاد تلفن۸۰ - ۸۸۷۳۱۹۷۸


بیمارستان آیت ا.. طالقانی

این بیمارستان در منطقه۱ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1358با ظرفیت 620 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 620 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی ٬ جراحی کودکان ٬ جراحی عروق ٬ جراحی فک و صورت ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارتوپدی ٬ روانپزشکی ٬ گوارش ٬ قلب ٬ غدد ٬ پیوند ٬CCU ICU

اوین - جنب دانشگاه علوم پزشکی تلفن۷۰ - ۲۲۴۰۳۵۶۱


بیمارستان آیت ا... کاشانی

این بیمارستان درمنطقه۱۶ شهرتهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – آموزشی است كه در سال 1342با ظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 154 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ چشم پزشکی ٬CCU , Post CCU

خیابان خزانه بخارایی - فلکه دوم خزانه تلفن۵۵۳۱۱۸۳۲۰


بیمارستان اختر

این بیمارستان در منطقه۱ شهرتهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1358با ظرفیت 135 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 120 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ ارتوپدی

خیابان شریعتی - خیابان پل رومی - خیابان شریفی - کوچه اذر تلفن۲۲۶۰۱۷۶۱


بیمارستان اشرفی اصفهانی

این بیمارستان در منطقه۱۲ شهرتهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است كه در سال 1320با ظرفیت 120 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 53 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ جراحی ٬ ارتوپدی

خیابان مولوی - چهار راه مولوی تلفن۵۵۶۳۵۲۵۲ - ۵۵۶۲۱۸۸۹


بیمارستان البرز

این بیمارستان در منطقه۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1340با ظرفیت 80 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ کودکان ٬ جراحی مغز واعصاب ٬ گوش و حلق و بینی ٬CCU ٬ ICU

خیابان انقلاب - خیابان وصال شیرازی - نرسیده به خیابان بزرگمهر تلفن۴ -۶۶۴۶۷۵۶۳


بیمارستان الغدیر

این بیمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1375با ظرفیت 103تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 97 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمانCCU ٬ ICU


بیمارستان الوند

این بیمارستان در منطقه۱۱ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1347با ظرفیت 123 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 71 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ قلب ٬ اورژانس ٬CCU , ICU

خیابان حافظ - چهار راه عزیز خان تلفن۶۶۷۰۴۰۵۱


بیمارستان امیراعلم

این بیمارستان درمنطقه۱۲ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1319با ظرفیت 226تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 196 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : گوش و حلق و بینی ٬ داخلی ٬ جراحی ٬CCU

خیابا ن سعدی شمالی تلفن۵ - ۶۶۷۰۸۱۰۳


بیمارستان امیرالمومنین (ع)

این بیمارستان در منطقه۱۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستان دانشگاه آزاد – آموزشی است كه در سال 1363با ظرفیت 214تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 147 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ عفونی

انتهای نازی اباد - غرب پارک سردار جنگل - خیابان شهید شیر محمدی تلفن۲ -۵۵۰۶۸۲۳۱


بیمارستان امین صادقیه

این بیمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1356با ظرفیت 120تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 112 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ نوزادان


بیمارستان انستیتو کانسر

این بیمارستان در منطقه۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1324با ظرفیت 220 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 218 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از آنکولوژی (داخلی و جراحی )

انتهای بلوار کشاورز - مجتمع امام خمینی ره تلفن۶۶۹۳۱۴۴۴


بیمارستان اقبال

این بیمارستان در منطقه۱۰ شهرتهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1346با ظرفیت 80 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ ارتوپدی ٬ جراحی ترمیمی ٬ چشم پزشکی ٬CCU , Post CCU

خیابان اذربایجان - بین رودکی ونواب تلفن۶۶۸۳۲۷۶۶


بیمارستان امام حسین (ع)

این بیمارستان در منطقه۷ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1364با ظرفیت 780تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 427 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی ترمیمی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ روانپزشکی ٬ گوارش ٬ نوزادان ٬ رادیو تراپی٬CCU ٬ ICU ٬ Post CCU

میدان امام حسین - خیابان نظام اباد تلفن۵ - ۷۷۵۵۸۰۰۱


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در منطقه۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1313با ظرفیت 716 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 716 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ نوزادان ٬ عفونی ٬ نرولوژی ٬ نفرولوژی ٬پوست ٬ گوارش ٬ قلب ٬ هموفیلی ٬ پیوند کلیه ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ جراحی قلب ٬ جراحی ترمیمی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ ریوی ٬ جراحی عروق ٬ روماتولوژی ٬ سل ٬ICU

خیابان باقر خان مجتمع امام خمینی تلفن۶۶۹۳۹۰۰۱


بیمارستان امید

این بیمارستان در منطقه۱۱ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1350با ظرفیت 72 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 72 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ نوزادان ٬ جراحی ترمیمی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬CCU ,ICU

چهار راه امیر اکرم - خیابان نوفل لوشاتو تلفن۶۶۷۰۶۱۶۱-۴


بیمارستان ایران

این بیمارستان در منطقه۱۲ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1348با ظرفیت 47 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 47 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬CCU ٬ ICU ٬ Post ICU

خیابان سعیدی هدایت خیابا ن تنکابن تلفن۵ - ۷۷۵۲۸۷۳۱


بیمارستان ایرانمهر

این بیمارستان در منطقه۳ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1354با ظرفیت 135 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 135 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ جراحی قلب ٬CCU ٬ ICU ٬ Post ICU ٬ Post CCU

خیابان شریعتی - دو راهی قلهک تلفن۲۲۶۰۵۰۱۱

آخر هفته در دره!

آخر هفته در دره!

آخر هفته در دره!
تهران میزبان چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران

تهران میزبان چهارمین کنگره تاریخ معماری...

تهران میزبان چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران
تهران هیچ امکاناتی برای گردشگران ندارد!

تهران هیچ امکاناتی برای گردشگران ندارد!

تهران هیچ امکاناتی برای گردشگران ندارد!
شهرهایی که بیشترین متقاضیان خارجی سرمایه گذاری را دارند

شهرهایی که بیشترین متقاضیان خارجی...

شهرهایی که بیشترین متقاضیان خارجی سرمایه گذاری را دارند
UserName