• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 11003
 • دوشنبه 1385/12/28
 • تاريخ :

بیمارستان ها ( لرستان )


بیمارستان آیت ا.. مدنی

این بیمارستان در شهرستان خرم آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1359 باظرفیت 60 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 60 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ، نوزادان ، اورژانس ، ICU


بیمارستان ایران

این بیمارستان در شهرستان خرم آباد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1353باظرفیت 60 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 60 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی مغز و اعصاب ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، ارتوپدی


بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان خرم آباد واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1374 باظرفیت 256 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، ارتوپدی ، CCU


بیمارستان توحید

این بیمارستان در شهرستان خرم آباد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1370باظرفیت 96 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 60 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی مغز و اعصاب ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، ارتوپدی


بیمارستان سپید دشت

این بیمارستان در شهرستان خرم آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است كه در سال 1378باظرفیت 25تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 10 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان شهدای عشایر

این بیمارستان در شهرستان خرم آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1351باظرفیت 300تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 192 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ، جراحی مغز واعصاب ، اورژانس ، ارولوژی ، سوختگی ، جراحی قفسه سینه ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، گوش و حلق و بینی ، ICU


بیمارستان شهید رحیمی

این بیمارستان در شهرستان خرم آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1357 باظرفیت 115 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 84تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، اورژانس ، روانپزشکی ، عفونی ، نرولوژی ، قلب ، CCU ، Post CCU


بیمارستان کریم عسلی

این بیمارستان در شهرستان خرم آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1372 باظرفیت 80 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 54 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان وزایمان ، اورژانس


بیمارستان امام جعفر صادق (ع)

این بیمارستان در شهرستان الیگودرز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 172 ، تأسیس ، و در حال حاضر 90 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، Post CCU ، CCU ، ICU


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان بروجرد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1340 با ظرفیت تخت ثابت 140 ، تأسیس ، و در حال حاضر 46 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، عفونی ، روانپزشکی ، قلب ، اورژانس ، Post CCU ، CCU


بیمارستان شهید دکتر چمران

این بیمارستان در شهرستان بروجرد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 300 ، تأسیس ، و در حال حاضر 142 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، سوختگی ، ارولوژی ، نوزادان ، ارتوپدی ، ICU


بیمارستان شهدای هفتم تیر

این بیمارستان در شهرستان درود واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 98 ، تأسیس ، و در حال حاضر 64 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، اورژانس


بیمارستان مصطفی خمینی

این بیمارستان در شهرستان درود واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1373 با ظرفیت تخت ثابت 91 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، اورژانس ، CCU ، Post CCU


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان کوهدشت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 70 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

عجيب ترين معماري صخره اي ايران

عجيب ترين معماري صخره اي ايران

عجيب ترين معماري صخره اي ايران
فیروزه ای ترین دریاچه غرب

فیروزه ای ترین دریاچه غرب

فیروزه ای ترین دریاچه غرب
شاه نشین لرستان

شاه نشین لرستان

شاه نشین لرستان
مفرغ های لرستان ، اعتبار موزه لوور

مفرغ های لرستان ، اعتبار موزه لوور

مفرغ های لرستان ، اعتبار موزه لوور
UserName