• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 12495
 • دوشنبه 1385/12/28
 • تاريخ :

بیمارستان ها ( کردستان )


بیمارستان توحید

این بیمارستان در شهرستان سنندج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1356 باظرفیت 457 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 320 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، سوختگی ، روانپزشکی ، عفونی ، نرولوژی ، قلب ، مسمومیت ، CCU ، ICU


بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

این بیمارستان در شهرستان سنندج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1373 باظرفیت 320 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 360 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، جراحی قفسه سینه ، جراحی مغزواعصاب ، ار توپدی ، نرولوژی ، قلب ، ICU


بیمارستان قدس

این بیمارستان در شهرستان سنندج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1362 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 120 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: عفونی


بیمارستان صلاح الدین ایوبی

این بیمارستان در شهرستان بانه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1340 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی


بیمارستان شهدای هفتم تیر

این بیمارستان در شهرستان بیجار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1342 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، عفونی ، CCU


بیمارستان مرکز فوریتها

این بیمارستان در شهرستان دهگلان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – مرکز فوریتها است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : مرکز درمان بستر


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان دیواندره واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1364 با ظرفیت تخت ثابت 64 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، سوختگی ، CCU


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان سقز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1341 با ظرفیت تخت ثابت 200 ، تأسیس ، و در حال حاضر 200 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی، نفرولوژی ، روانپزشکی ، ICU ، Post CCU ، CCU


بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان سقز واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 43 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی


بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان قروه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1359 با ظرفیت تخت ثابت 176 ، تأسیس ، و در حال حاضر 165 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، ، زنان و زایمان ، کودکان ، سوختگی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، CCU


بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان کامیاران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 64 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، سوختگی


بیمارستان ا... اکبر

این بیمارستان در شهرستان مریوان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1340 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 90 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، سوختگی ، CCU

دره بهشتی ژیوار

دره بهشتی ژیوار

دره بهشتی ژیوار
پالنگان در قاب تصویر

پالنگان در قاب تصویر

پالنگان در قاب تصویر
صنایع دستی کردستان

صنایع دستی کردستان

صنایع دستی کردستان
مهد موسیقی در ایران

مهد موسیقی در ایران

مهد موسیقی در ایران
UserName