• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 7210
 • دوشنبه 1385/12/28
 • تاريخ :

بیمارستان ها ( سیستان و بلوچستان )


بیمارستان الزهرا

این بیمارستان در شهرستان زاهدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1376 باظرفیت 64 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 41 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی


بیمارستان بو علی

این بیمارستان در شهرستان زاهدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1359 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 64 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، عفونی


بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان زاهدان واقع شده و بیمارستانی تامین اجماعی – درمانی است كه در سال 1375 باظرفیت 256 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 103 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، جراحی ، زنان وزایمان ، ارولوژی ، اورژانس


بیمارستان جامع روانپزشکی

این بیمارستان در شهرستان زاهدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1375 باظرفیت 80 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 72 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی


بیمارستان خاتم النبیا

این بیمارستان در شهرستان زاهدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1350 باظرفیت 327 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 314 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، جراحی کودکان ، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، سوختگی ، نرولوژی ، پوست ، CCU ، Post CCU ، ICU


بیمارستان علی اصغر

این بیمارستان در شهرستان زاهدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1365 باظرفیت 80 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 102 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ، نوزادان ، جراحی کودکان ، CCU ، ICU


بیمارستان قدس

این بیمارستان در شهرستان زاهدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1354 باظرفیت 130 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 91 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ، نوزادان


بیمارستان خاتم الانبیا

این بیمارستان در شهرستان ایرانشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1347 با ظرفیت تخت ثابت 170 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی،  کودکان ، چشم پزشکی ، ارولوژی ، اورژانس ، Post CCU ، CCU


بیمارستان هفدهم شهریور

این بیمارستان در شهرستان ایرانشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 35 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان


بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان چابهار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 94 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی،  زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ICU ، CCU


بیمارستان بیست و دوم بهمن

این بیمارستان در شهرستان خاش واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 75 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی ، عفونی ، اورژانس ، ICU ، Post CCU ، CCU


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان زابل واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1344 با ظرفیت تخت ثابت 195 ، تأسیس ، و در حال حاضر 97 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، اورژانس ، ICU ، Post CCU ، CCU


بیمارستان انقلاب

این بیمارستان در شهرستان زابل واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1361 با ظرفیت تخت ثابت 85 ، تأسیس ، و در حال حاضر 55 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان


بیمارستان سید الشهدا

این بیمارستان در شهرستان زهک واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1367 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، جراحی ، اورژانس


بیمارستان رازی

این بیمارستان در شهرستان سراوان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 182 ، تأسیس ، و در حال حاضر 103 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، CCU


بیمارستان بیست و دوم بهمن

این بیمارستان در شهرستان نیک شهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1369 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 42 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

چابهار شهر زیبای بهار

چابهار شهر زیبای بهار

چابهار شهر زیبای بهار
چابهار، هم آواز با اقيانوس(2)

چابهار، هم آواز با اقيانوس(2)

چابهار، هم آواز با اقيانوس(2)
چابهار، هم آواز با اقيانوس(1)

چابهار، هم آواز با اقيانوس(1)

چابهار، هم آواز با اقيانوس(1)
بیمارستان ها ( لرستان )

بیمارستان ها ( لرستان )

بیمارستان ها ( لرستان )
UserName