• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/21
  • تاريخ :

چند روز تا عید- بدون کامپیوتر!


27 روز مانده به عید، عینك تازه‌ای را كه دیروز خریدم به چشم خواهم زد. عدسی‌اش كمی همه چیز را متفاوت نشان می‌دهد ولی عیبی ندارد به زودی به آن عادت خواهم كرد.

26 روز مانده به عید یك پامچال در گلدان كوچك جلوی پنجره‌ام خواهم كاشت.

25 روز مانده به عید كارت‌های تبریك دوستانه خواهم فرستاد.

24 روز مانده به عید سر سجّاده برای مادربزرگم فاتحه خواهم خواند.

23 روز مانده به عید به داستان شب رادیو گوش خواهم داد.

22 روز مانده به عید پنجره‌های اطاقم را خواهم شست.

21 روز مانده به عید زیر باران خواهم رفت.

20 روز مانده به عید روزة مستحبّی خواهم گرفت.

19 روز مانده به عید به گلها آب خواهم داد.

18 روز مانده به عید زیارت عاشورا خواهم خواند.

17 روز مانده به عید به یكی از دوستانم كه مدّتهاست از او بی خبرم سر خواهم زد.

16 روز مانده به عید فال حافظ خواهم گرفت.

15 روز مانده به عید لباسهایم را به دقّت اطو خواهم كرد.

14 روز مانده به عید عكس یك شقایق روی دیوار اطاقم خواهم كشید.

13 روز مانده به عید حیاط را آب و جارو خواهم كرد.

12 روز مانده به عید یك شمع معطّر بنفش رنگ در اطاقم روشن خواهم كرد.

11 روز مانده به عید یك بشقاب عدس سبز خواهم كرد.

10 روز مانده به عید به خودم عطر خواهم زد.

9 روز مانده به عید سمنو خواهم خورد.

8 روز مانده به عید آواز خواهم خواند.

7 روز مانده به عید صبح زود گونة مادرم را خواهم بوسید.

6 روز مانده به عید شعر خواهم گفت.

5 روز مانده به عید در تمام روز حتّی یك بار دروغ نخواهم گفت.

4 روز مانده به عید خواهرم را به تماشای حاجی فیروز خواهم برد.

3 روز مانده به عید یك جفت كفش نو برای خودم خواهم خرید.

2 روز مانده به عید لب پنجره خواهم نشست و با همسایه‌ها خوش و بش خواهم كرد.

1 روز مانده به عید عینكم را تمیز خواهم كرد. حتماً ‌تا آنوقت به عدسی‌اش عادت كرده‌ام.

روز عید ... چه اهمیتی دارد كه در این روز چه خواهم كرد؟ مهم این است كه تا عید سال آینده 364 روز پیش رو دارم و این یعنی 364 فرصت برای چشیدن طعم سعادت.

منبع : اینترنت


مطالب مرتبط :

مشکل ارسال پیام کوتاه در نوروز

UserName