• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/07/14
  • تاريخ :

در سالروز تولد سینما

تردید برادران لومیر!

با نخستین نمایش رسمی سینماتوگراف، توسط برادران لومیر در سال 1895 تاریخ سینما به عنوان یك رسانه گروهی مستقل  به مثابه یك زبان و نمایش نوین آغاز شد.

یكشنبه 13 مهرماه جاری برابر با پنجم اكتبر مصادف با تولد لویی لومیر( 1948-1864) فیلمساز، تهیه كننده و از مخترعان فرانسوی سینما است.

بنا به بررسی بخش تحقیق و گزارش های هنری خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا) لویی لومیر، اهل لیون و صاحب كارخانه سازنده دوربین های عكاسی و مخترع سینما توگراف با دستیاری و كمك برادرش آگوست سازنده نخستین فیلم های تاریخ سینما بود. برادران لومیر هم در ابتدا به اختراع خود همواره با نوعی تردید می نگریستند و به آینده امیدواری چندانی نداشتند.

لویی لومیر در آغاز نمایش فیلمهایش ناچار بود به صاحب كافه ای در پاریس به ازای نمایش فیلم هایش مبلغ سی فرانك در روز بپردازد. لومیرها در سال های مانده تا جنگ جهانی اول، در واقع زمینه بهره وری از امكلانات عملی سینما، یعنی تكامل آن به كینو را فراهم آوردند و در واقع هنگامی فیلم به صورت هنر شكل گرفت كه آموخت چگونه می تواند شی نمایش داده شده را به كمك عواملی كه در طبیعت تصاویر متحرك نهفته است، تفسیر كند و همچنین به وسیله گزینش و جابجا كردن و تقطیع تصاویر و زوایا به كمك تقسیم نور و سایه و حركت اشیا و دوربین فیلمبرداری و به كمك برش.

لویی لومیر پس از سال 1898 تهیه فیلم را به كلی كنار گذاشت و فعالیت خود را تنها محدود به تولید دوربین و پرژكتور كرد اما ساخت اقتصاد سینمایی به همت برادران لومیر چنان قوام و دوام یافت كه توانست پس از تولید، نمایش وبازاریابی ( یعنی پخش) به صورت یك هنر- صنعت بسیار سرمایه ای بسیار هنگفت در دنیای امروز درآید.

UserName