• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 13:36
  • تاريخ :

نحوة معاملات مکرر بر روی حق تقدم سهام

پول


نحوة معاملات مکرر بر روی حق تقدم سهام اعلام شد. سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد با توجه به مصوبة شورای بورس درخصوص امکان دادوستد گواهی‌نامة حق‌تقدم خرید سهام در دورة پذیره‌نویسی و دستورالعمل اجرائی دادوستد آن، چگونگی انجام معاملات مکرر بر روی حق تقدم خرید سهام را به نحو ذیل اعلام کرد:
1. با عنایت به امکان معاملات مکرر بر روی حق‌تقدم خرید سهام در دورة پذیره ‌نویسی، لازم است شرکت‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند که «گواهی‌نامة حق‌تقدم خرید سهام» در اسرع وقت و از طریق پست سفارشی بین سهامداران توزیع گردد.
2. سهامدارانی که مایل به فروش تمام یا بخشی از «گواهی‌نامة حق‌تقدم خرید سهام» خود می‌باشند، می‌توانند به دفاتر کارگزاری مراجعه کرده و پس از تکمیل فرم درخواست فروش و تحویل برگة مزبور به کارگزار، نسبت به فروش حق‌تقدم اقدام نمایند و درصورتی‌که فقط بخشی از حق‌ تقدم خرید سهام خود را واگذار نمایند، گواهی‌نامة نقل و انتقال حق ‌تقدم سهام به میزان تعداد باقی‌ مانده برای ایشان صادر خواهد گردید.
3. کلیة کسانی که اقدام به خرید حق ‌تقدم در بورس اوراق بهادار نمایند گواهی‌ نامه نقل و انتقال حق تقدم خرید سهام دریافت خواهند داشت. هم‌چنین دارندگان قبلی حق‌ تقدم درصورت خرید مجدد حق ‌تقدم در بورس اوراق بهادار، گواهی ‌نامة نقل و انتقال حق‌ تقدم سهام به صورت تجمعی دریافت خواهند داشت. بدیهی است گواهی ‌نامه‌های قبلی از درجۀ اعتبار ساقط می‌گردد.
4. کلیة شرکت‌های پذیرفته ‌شده، باید معاملات انجام شده بر روی حق‌تقدم را (همانند معاملات سهام) از سازمان بورس دریافت و در دفاتر سهام خود نگهداری نمایند.
5. سهامدارانی که حق ‌تقدم خرید سهام را از بورس اوراق بهادار خریداری نموده‌اند و مایل به پذیره ‌نویسی سهام می‌باشند، فیش واریز نقدی و آخرین گواهی‌ نامة نقل و انتقال خرید سهام را به شرکت ارسال نمایند. در صورت عدم پرداخت مبلغ اسمی به شرکت، حق ‌تقدم مزبور بعنوان حق‌ تقدم استفاده‌ نشده تلقی شده و توسط شرکت به فروش خواهد رسید. در این صورت حقوق و منافع ناشی از فروش حق ‌تقدم، متعلق به آخرین خریدار است.
6. در پایان مهلت پذیره‌ نویسی، سازمان فهرستی از دارندگان حق‌ تقدم خرید سهام را به شرکت ارائه خواهد کرد.

برگرفته از سایت ایران بورسUserName