• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 13:31
  • تاريخ :

آیةالله میرزای شیرازی

آیةالله میرزای شیرازیتولد: 1230ق وفات: 1312ق محل تولد: شیراز عمر: 82سال مزار: نجف اشرف
اساتید: عالمان بزرگی چون: سید حسن بیدآبادی شیخ محمد تقی اصفهانی شیخ حسن نجفی شیخ حسن کاشف الغطا شیخ مرتضی انصاری و.....
شاگردان: آیات عظام میرزا محمد تقی شیرازی میرزا حسن نائینی شیخ فضل الله نوری سید محمد کاظم یزدی شیخ عبدالکریم حائری و.....
بی تردید واگذاری امتیازات ظالمانه ونابخردانه به استعمارگران وسلطه جویان تاریخ که توسط شاهان صورت گرفت یکی از دردناکترین وقایعی است که در تاریخ این مرزوبوم نگاشته شد وجز ذلت وخفت چیز دیگری رابرای این کشور به ارمغان نیاورد.
واگذاری امتیاز خرید وفروش توتون وتنباکو درداخل وخارج از کشور به کمپانی ساختگی روژی از آن دسته قراردادهائی بود که می رفت تاحق حیات مردم ایران را به دولت استعمارگر انگلیس واگذار کند.
تکیه برفراز منبر مسجد وکیل شیراز وموعظه ونصیحت مردم از کتاب اخلاقی (ابواب الجنان) وتدریس کتاب شرح لمعه به شاگردانی بزرگتر از استاد آن هم درسن هشت سالگی گویای این واقعیت است.
آن چنان در حوزه پررونق آن روز اصفهان به تحصیل علم وکمالات معنوی پرداخت که در سن 20سالگی به درجه اجتهاد رسید وبسیاری از مجامع علمی آن روز حتی درس های حوزه علمیه کربلا ونجف اورا قانع نمی ساخت. هنگامی که عالم بزرگ شیخ انصاری از تصمیم به بازگشت ایشان به ایران مطلع می شود آن عالم فرزانه را به جلسه ای علمی که بعداز ظهر همان روز در حرم امیرالمومنین ع برگزار شد دعوت می نماید وآن جا بود که افق جدیدی در حیاتش گشوده گردید واین گونه میرزا به حلقه یاران خاص شیخ انصاری پیوست. دفاع از شیعیان مظلوم افغانستان ایجاد وحدت بین شیعه وسنی تربیت واعزام مبلغان ویژه به مناطق حساس وزیر سلطه انگلستان جلوگیری از تجاوز یهودیان به مسلمانان همدان جلوگیری از خرید زمین های شهر طوس توسط دولت روسیه وسرانجام قیام پیروزمند تنباکو از دیگر خدمات بزرگ فرهنگی وسیاسی این عالم بزرگ به شمار می رود.
گاه کراماتی از ایشان که به برکت زیارت حضرت ولی عصر عج از افاضات غیبی بهره مند شده بود صادر می شد که گوشه ای از عظمت وبلندای مقام علمی ومعنوی ایشان را روشن می ساخت.
UserName