• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1895
 • يکشنبه 13/12/1385 - 13:31
 • تاريخ :

سید الساده و فخر الانام آیةالله العظمی سید محمد باقر شفتی

آیةالله سید محمد باقر شفتیتولد: 1175 محل تولد: چرزه( روستایی از توابع زنجان) وفات: 1260ق عمر: 85سال
مزار: اصفهان اساتید: عالمان بزرگی چون وحید بهبهانی شیخ جعفر کاشف الغطا سید علی طباطباییملا مهدی نراقی محقق قمی شاگردان: صفر علی لاهیجی ملا صالح برغانی قزوینی محمد تنکابنی سید محمد باقر خوانساری ملا جعفر نظرآبادی و....آثار: مطالع الانوار فی شرح شرایع الاسلام شرح تهذیب الاصول علامه حلی تحفةالابرار المستنبط
الزهرة البارقة فی احوال المجاز والحقیقة حواشی بر فروع کافی و....اگرچا تاهفده سالگی در علوم متعدد ومختلفی به حظی عظیم نائل گشته بود اما شوق پر گشائی در آستان باب علم نبی وخوشه چینی از خرمن دانشمندان وفقیهان اورا از اقامت در شفت منصرف کرده وروانه دیار عراق ساخت.
حمایت وحراست وی از اموال مرجعیت ومصرف آن در امور خیریه ودستگیری از بینوایان مثال زدنی است. لذا آنگاه که مقاومتهای شجاعانه اش در برابر درخواست فتحعلی شاه مبنی بر در اختیار گرفتن بخشی از اموال مرجعیت ثمری نبخشید دست به آسمان بلند کرده ودر دعایی سرع الاجابه خواستار مرگ پادشاه گردید وباانتشار خبر مرگ فتحعلی شاه پس از ساعاتی عظمت آن جناب برهمگان روشن شد .
اگر چه فتحعلی شاه در تحقق این هدف ننگین ناکام ماند اما محمدشاه قاجار در اقدامی زشت وناپسند باربودن بخشی از ثروت مرجع شیعیان ایشان راآزرده خاطر نمود وبرآن داشت جهت استیفای عق شیعیان ونیازمندان به دربار شاه برود. اما با شنیدن صدای طبل وشیپور سلطنتی که به مناسبت ورود مرجع شیعیان به دربار نواخته می شد قلب مهربانش به درد آمده ودر دعایی ملتمسانه مرگ را به میهمانی دستان خویش خواند وگفت:
پروردگارا ذلت فزون تر بر فرزندان زهرا س روامدار وبدین ترتیب حیات علوی یکی دیگر از فرزندان زهرا س به پایان رسید وچندی بعد روان پاکش به سمت محفل سبز آشیانه های قدسی پرکشید.
آیت الله سیدمحمد باقر شفتی

آیت الله سیدمحمد باقر شفتی

آیت الله سیدمحمد باقر شفتی
آیت الله سید محسن طباطبایی حکیم

آیت الله سید محسن طباطبایی حکیم

آیت الله سید محسن طباطبایی حکیم
آيت‏اللَّه سيدحسن صدر

آيت‏اللَّه سيدحسن صدر

آيت‏اللَّه سيدحسن صدر
آیت الله سید حسین طباطبایی قمی

آیت الله سید حسین طباطبایی قمی

آیت الله سید حسین طباطبایی قمی
UserName