• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 13:31
  • تاريخ :

آیةالله سید اسماعیل صدر

آیةالله سید اسماعیل صدرتولد: 1258ق محل تولد: اصفهان وفات: 1338ق عمر: 80سال مزار: کاظمین
اساتید: عالمان بزرگی همچون سید محمد علی(آقا مجتهد) شیخ مهدی آل کاشف الغطا میرزا محمد حسن شیرازی شیخ محمد باقر اصفهانی شیخ راضی بن محمدو....
شاگردان: دانشمندان وارسته ای چون: میرزا محمد حسین نائینی سید ابوالقاسم دهکردی شیخ عبدالحسین کرخی (کاظمی) محمدحسین طبسی سید علی سیستانی و....
آثار: حاشیه بر انیس التجار و....
این فقیه فرزانه درعین آن که مجتهدی بصیر وباکسب مراتب علم وکمال عالمی وارسته شده بود. در عبادت تقوا زهد تواضع وخوش اخلاقی نیز زبانزد همگان بود وبه جهت تبحر ومهارتش در فن خطابه مورد علاقه ومحبت خاص مردم قرار گرفت.
وی اگرچه در کودکی از سایه پر مهر ومحبت پدر بزرگوارش محروم شد اما با تلاشهای بی دریغ برادر بزرگترش سید محمد علی معروف به آقا مجتهد وعلاقه ذاتی خود به تحصیل علوم دینی گام در همان مسیری نهاد که خاندان ونیاکان ارجمندش آن را پیموده وقله های رفیعش را فتح کرده بودند. لذا بااشتیاقی وصف ناپذیر به تحصیل علوم دینی پرداخت تاآنجاکه در 23سالگی باواگذاری اموال وسرمایه های خویش به برادرش به امید خوشه چینی از خرمن دانش شیخ انصاری به نجف اشرف هجرت می کند که متاسفانه با غروب غمبار این خورشید آسمان فقاهت مواجه می شود.
چندی بعد به حلقه درس میرزا محمد حسن شیرازی وشیخ مهدی آل کاشف الغطا می پیوندد. در اندک زمانی به سبب استعداد فوق العاده اش مورد عنایت وتوجه خاص اساتید خود قرار می گیرد.
سید اسماعیل صدر آنچنان عاشقانه وزاهدانه در دریای علم معرفت واخلاق غور می کرد که حتی به دعوت مردم جبل عامل مبنی بر حضور درآنجا وعهده داری امور مردم آن سامان جواب رد می دهد وهمچنان به تحصیل وتدریس در حوزه علمیه می پردازد.وحتی پس از درگذشت میرزای شیرازی که مردم اورا به نوشتن رساله عملیه وقبول مرجعیت دعوت می کنند از پذیرفتن آن سرباز زده وبه کربلا رفته وبا تشکیل کلاس درس حوزه آن شهررا رونق بیشتری می بخشد.
ایشان چهار پسر به نامهای سید محمد مهدی سید صدرالدین(والد آقارضاوامام موسی صدر) سید محمد جواد وسید حیدر(والد شهیدسید محمدباقر صدر) از خود به یادگار گذاشت که همگی از عالمان ونامداران عصر خود بوده وباعث درخشندگی بیشتر سید اسماعیل در آسمان پر فروغ عالمان دینی گشته اند.
UserName