• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 13:31
  • تاريخ :

آیةالله العظمی سید محمد کاظم یزدی

تولد: 1248ق وفات: 1337ق عمر: 89سال محل تولد: یزد مزار: نجف اشرف
اساتید: عالمان بزرگی مثل شیخ محمد باقر نجفی سید محمد باقر موسوی خوانساری سید محمد حسن شیرازی شیخ مهدی جعفری شیخ مهدی آل کاشف الغطا......
آثار: العروةالوثقی رسالةفی التعادل والتراجیح حاشیه بر مکاسب الصحیفةالکا ظمیة رساله اجتماع امرونهی ......
با نگرشی کوتاه به دوران این فقیه وارسته به خوبی می توان دریافت که او سر آمد عصر خود در مبارزه با جهال ونبرد با کفار بوده است. عالمی که عروةالوثقی قطره ای از دریای فقاهتش ومناجات نامه بستان راز وگلستان نیاز گوشه ای از خرمن عرفانش وموضع گیریهای روشن گرانه حوادث آن عصر گوشه ای از سیاست والایش است.
ایشان سالها به تحصیل وتحقیق پرداخت واز محضر بزرگان دیار مختلف چونان یزد مشهد اصفهان ونجف اشرف توشه های علمی معنوی فراوانی کسب کرد تا اینکه بعداز هجرت میرزای شیرازی به سامرا به تدریس دروس عالی فقه واصول پرداخت ورسما برکرسی تدریس نجف تکیه زد. او که صاحب صفای باطن وعلم سرشار وبیانی شیوابود. هرروز دویست نفر از تشنه کامان علم ودانش را جرعه نوش چشمه جوشان فقه اهل بیت ع می کرد وسیراب می نمود.
با رحلت مرجع بزرگ شیعه میرزای شیرازی وی عهده دار مقام مرجعیت گشته وبه مثابه بزرگترین پاسدار حریم تشیع حفظ کیان مسلمین را به عهده گرفت. او که برخوردار از بصیرتی الهی در حوادث جامعه بود ودر جریان انقلاب مشروطه ایران از همان ابتدا متوجه دست های پنهانی گردید که مشروطیت رااز مشروعیت جدا می کرد لذا با موضع گیری روشن گرانه به همراه شیخ فضل الله نوری خواهان مشروطه مشروعه گردید.
از دیگر سیاست های این عالم وارسته مخالفت وی با قانون اساسی دولت عثمانی بود که می رفت در پوشش مظاهر غربی نابودی اسلام را به ارمغان آورد. فتوای جهاد او علیه نیروهای ایتالیائی وانگلیسی در جنگ جهانی اول باعث شد که سیل عظیم مردم به سوی جبهه ها روانه شود ودر حمایت از کیان اسلامی جان خودرا
فدا کنند ودر همین جنگ بود که فرزند برومند ایشان نیز به شهادت رسید.
ایشان در سالهای آخر عمر بابرکت خود باانتخاب علامه شیخ احمد کاشف الغطا علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا علامه تبریزی و علامه مازندرانی به عنوان وصی امر تحویل وجوهات شرعیه کفارات ومظالم به مرجع تقلید بعدی را به آنها واگذار کرده وسرانجام در سحرگاهان 28ماه رجب سال1337ق این خورشید فقاهت ایثار وزهد غروب کرده وبه ملکوت اعلی پیوست
UserName