• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13
  • تاريخ :

شیخ بهایی

تولد:953ق محل تولد:لبنان وفات:1030 عمر:77 مزار:آستان قدس رضوی
اساتید:عالمان بزرگی مثل عزالدین حسین جبل عاملی (پدرش) ملا عبدالله بن شهابالدین مدرس یزدی اعتمادالدین محمود محمد باقر یزدی افضل قاینی ملا علی مذهب و........
شاگردان:دانشمندان برجسته ای مثل ملامحسن فیض کاشانی ملاصدرا شیرازی سیدماجد بحرانی محمد تقی مجلسی محمد صالح بن احمد مازندرانی و.......
آثار:حبل المتین فی احکام الدین زبدةالاصول عین الحیاةبحرالحساب کشکول و.......
اگر آن بزرگواررا بتوان درتعبیری خلاصه نمود بایستی اقیانوسی از معرفت وملتقای دو حوزه علم وعمل وذو فنونی بی بدیل نامید که مادر روزگار امثال ایشان کم زاید وچشم ابنای آن کم بیند .
ان نادره دوران اکثر تعالیم خویش را هرچند از پدر بزرگوار خویش که از جبع لبنان قدم رنجه ساخت وسرزمین مارا به نور تابان خود منور کرد آموخت امااساتید بنام دیگری همچون ملا عبدالله یزدی (منطق فلسفه کلام )ملا علی مذهب(حساب هندسه هیئت)افضل قاینی(ریاضیات) اعتمادالدین محمود ملقب به حکیم (طب)در پرورش استعداد سرشار آنعالم بزرگوار فقیه ادیب فرهنگ شناس فیزیکدان اصولی مهندس جهانگرد ریاضیدان وفیلسوف نامی سهم بسزایی داشتند چندان که آن بی بدیل دوران در علومی که برشمردیم سرآمد شدودرعصر تابناک صفوی درخشیدن گرفت وپایه های اساسی علوم نظری وعملی نظام صفوی را به طرز شگفت آور وقابلی در اجتماع بنیان نهاد به نحوی که پیچیده ترین مسائل را با کمترین موونه وهزینه در قالبهای اجرایی مختلف ومطلوبترین روش پیاده کرد .
UserName