• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 13:29
  • تاريخ :

زندگینامه طلبه شهید علیرضا عسگری
زندگینامه طلبه علیرضا عسگری

شهید حجةالاسلام علیرضا عسگری درسال 1340 درخانواده ای مذهبی بدنیا آمد وتحصیلات خودرا تا سطح دیپلم در زادگاهش با موفقیت به پایان رسانید

ازهمان دوران جوانی همواره همگام با مردم در تظاهرات وراهپیمایی ها شرکت می کرد وهر کجا که احساس نیاز می نمود با حضوری عاشقانه آستین بالا می زد وبه خدمت می پرداخت .پس از پیروزی انقلاب به عنوان یکی از یاوران صدیق نظام اسلامی ورهبری از دل وجان به حمایت وحراست از دستاوردهای این انقلاب پرداخت . با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهید علیرضا عسگری با شوقی وصف ناپذیر به عضویت رسمی سپاه درآمد وخدمات موئثری درشناسایی عوامل گروهکی و نابود کردن دسایس خصمانه آنها نمود .

اگرچه همه وجودش را عشق خدمت وکسب رضایت حق پر کرده بود اما هنوز تشنه کام معرفت وکمال بود .

به حوزه علمیه آمد وبا عشقی وافر به تحصیل وتهذیب پرداخت تا اینکه با شروع جنگ تحمیلی عرصه رابرای عمل به آموخته ها مناسب دید وهجرت سرخ را بر قامت سبز برتر .

اوکه ازکودکی برافقی دوردست چشم دوخته بود وپرچمی سرخ را می نگریست که چونان خورشیدی در هرغروب آسمان بی کران را لعل گون می نمود دوست داشت چون سرورش حسین بن علی ع خود را فدای راهی کند که رضایت معشوق را دنبال دارد پدرش می گفت:شبی دیدم درحال نوشتن است . گفتم علیرضا برای برادرت که در جبهه است نامه می نویسی . گفت:نه برای خودم می نویسم . بعدها فهمیدم که آن شب وصیت نامه اش را می نوشت و به من داد. باشروع عملیات فاو در وداعی آخرین با کودک و همسر وخانواده اش تاکید کرد که دیگررجوعی نیست ورفت تا شاهین جانش را بر فراز آسمان به پرواز در آورد با فرقی شکافته در نهم اردیبهشت ماه1365 ردی خونین از ایستادگی را بر گنبد دوار آسمان در فرا روی زمینیان عاشقانه وعارفانه ترسیم کند .

UserName