• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1666
 • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 13:27
 • تاريخ :

حضرت آیت الله آقاى حاج شیخ میرزا حسنعلى مروارید دامت برکاته

آیت اللّه میرزا حسنعلى مروارید در خانواده اى متدین , كه از آن چند عالم بزرگوار دیگر نیز, مانند پـدر مـرحومشان شیخ محمدرضا (1299 - 1338ه), معروف به تقوا وپرهیزكارى , و عمویشان شیخ عـلـى اكبر, كه یكى از شاگردان محمد كاظم خراسانى بود,دیده به جهان گشود.
خواجه شهاب الـدیـن عبد اللّه مروارید كرمانى (865 - 992ه), یكى از ادیبان زمان خود و نویسندگان معروف آن دوره , جـد پـدرى ایـشان است .و
آیت الله شیخ حسنعلى تهرانى (متوفاى سال 1325ه), كه یكى از شاگردان برجسته ى میرزا محمد حسن شیرازى كبیر بود, جد مادرى آن بزرگوار است .
آیت اللّه شیخ حسنعلى اصفهانى , وشیخ هاشم قزوینى ازاساتید ایشان هستند.
وى بیشترین اوقات درسى خود را در خدمت آیت اللّه آقا میرزا مهدى اصفهانى بوده است .
او تاپایان عـمر آیت اللّه آقا میرزا مهدى اصفهانى ملازم ایشان بود.
دو سال بعد از فوت استادش قریب چهل سـال ,به تدریس خارج فقه اشتغال داشت و درسهایى در معارف الهى ارایه داد و عده اى از علما و فضلا از محضر ایشان بهرمند شدند.
یكى از تالیفات برجسته ى آن ابرمرد, كتاب تنبیهات حول المبدا والمعاد است كه با موضوعاتى مـانند اعتقادات اسلامى در توحید و صفات , خلق روح انسانى , افعال انسان , سرنوشت وبازگشت بـه سـوى خـدا, و نـیز برخى از موضوعات در رابطه با مسائل اعتقادى كه شامل فروع وتفصیلات است , سر و كار دارد.
تالیفات:
تنبیهات حول المبداء و المعاد
عارفی در پایتخت

عارفی در پایتخت

عارفی در پایتخت
آیت الله سیدمحمود شاهرودی (ره)

آیت الله سیدمحمود شاهرودی (ره)

آیت الله سیدمحمود شاهرودی (ره)
زندگی نامه فقیه یزدی

زندگی نامه فقیه یزدی

زندگی نامه فقیه یزدی
تفسیر آسان

تفسیر آسان

تفسیر آسان
UserName