• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 13:27
  • تاريخ :

حضرت آیت الله آقاى حاج شیخ نصرالله شاه آبادى دامت بركاته

فقیه ،اصولی،از شاگردان مکتب نجف که سالهای متمادی در دیار علوی به تحصیل علم و تدریس دروس عالیه اشتغال داشتند و هم اکنون چند صباحی است که درقم به تدریس خارج فقه همت گماردند و در مسجد مدرسه امام صادق(ع) قم پس از مرحوم آیت الله آقای حاج سید مهدی روحانی (ره)که مسجد بازمانده از اجداد مادری خویش میباشد اقامه جماعت مینمایند ایشان یکی از فرزندان مرحوم آیت الله العظمی شاه آبادی استاد عرفان امام خمینی است.
UserName