• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 13:27
  • تاريخ :

حضرت آیت اللّه آقاى حاج شیخ على پناه اشتهاردى دامت برکاته

آیت اللّه آقاى حاج شیخ على پناه اشتهاردى از مدرسین و عالمان برجسته ى قم كه به زهد و كمالات دیگرآراسته اند معظم له مؤلف كتاب جامع مدارك العروة الوثقى در فقه است
روز هفتم محرم سال 1340 هجرى قمرى در شهر اشتهـارد از توابع قزوین دیـده به جهان گشود. درسن یازده سالگى نزد حاج شیخ یحیى تقوى ادبیات عرب را آغازوتا هفده سالگى از محضر وى بهره هاى فراوان برد.
سپس به حوزه علمیه قم هجرت كرد ودروس سطح را در محضـر آیات عظام : سیـد شهاب الدین مرعشى نجفى ,حاج شیخ مرتضى حائرى ,حاج سیدمحمدرضاگلپایگانى , سیدصادق شریعتمدارى تبریزى , شیخ عبدالرزاق قائنى , شیخ محمد على كرمانى , سید احمد خوانسارى و امام خمینى
به پایان برد.
دروس سطح عالى فقه را نزد آیات عظـام : سید محمدرضا گلپایگانى , سیدمحمد حجت كوه كمره اى تبریزى , حاج سید محمد تقى خوانسارى و سید صدرالدین و مقدارى نزد امام خمینى فرا گرفت اما عمده دروس اصول و فقه را از محضرآیت الله العظمى حاج آقا حسین بروجردى
و پس از رحلت ایشان از محضر آیت الله العظمى حاج شیخ محمد على اراكى فرا گرفت .
ایشان هم اكنون به تدریس دروس سطح و دوره عالى در حوزه علمیه قم اشتغال دارد.
تالیفات:
مدارك العروة (30جلد)
التعالیم الاخلاقیة
رد كتاب شهید جاوید
حكومت انبیاء و ائمه (علیهم السلام)
واجبات مجلس فقها
واجبات مجلس شورى اسلامى
لماذا التغریب
بعضى از دستاوردهاى انقلاب اسلامى
حاج آقا حسین بروجردى تقریر بحث كفایة الصول از امام خمینى تقریر درس كفایة الاصول امام خمینى (ره)
UserName