• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 13:27
  • تاريخ :

حضرت آیت اللّه آقاى حاج شیخ حسن حسن زاده آملى دامت برکاته

آیة اللّه آقاى حاج شیخ حسن حسن زاده آملى از علماى مشهور قم در فلسفه , عرفان , هیئت , ریاضیات شعر و ادب و داراى تالیفات زیادى در این علوم
ر اواخر سال 1307 هجرى شمسى مطابق با 1347قمرى برابربا 1929 میلادى در [ایرا] از توابع لاریجان آمل دیده به جهان گشود.
نام اصلى ایشان حسن بن عبدالله طبرى آملى است كه به حسن زاده شهرت دارد.
مقدمات علوم حوزوى و فراگیرى علومى كه بین طلاب متداول است رادر مسجدجامع آمل آموخت , د راین دوران كه شش سال طول كشید از محضر علمایى چون : آیة اللّه میرزا ابوالقاسم فرسیو, آیة اللّه غروى , آقا شیخ احمد اعتمادى , شیخ ابوالقاسم رجایى لتیكوهى , شیخ عزیز اللّه طبرسى و مرحوم عبداللّه اشراقى بهره گرفت .
سپس در سن 22سالگى ودر شهریور 1329به تهران رفت وازمحضرآیات :میرزا ابوالحسن شعرانى , حاج میرزا مهدى الهى قمشه اى , حاج شیخ محمد تقى آملى , میرزا ابوالحسن رفیعى قزوینى , شیخ محمد حسین فاضل تونى , آقا میرزا احمد آشتیانى و سید احمد لواسانى استفاده كرد.
در سال 1342 به قم عزیمت نمود و از علامه سید محمد حسین طباطبائى و برادرش سید حسن طباطبائى و آقا سید مهدى قاضى طباطبائى بهره ها برد.
و از همان سال تاكنون در حوزه علمیه قم به درس و بحث و تحقیق و پژوهش اشتغال دارد.
اولین اثر ایشان تصحیح و اعراب گذارى و تحشیه نصاب الصبیان است و بطور كلى مى توان نگاشته هاى وى را به پنج دسته : تالیف مستقل , شروح , حواشى و تعلیقات , تصحیح آثار دیگران و رسالات تقسیم نمود.
تالیفات:
كلمه علیا در توقیفیت اسماء
خیرالاثر در رد جبر و قدر
انسان و قرآن
حول الرؤیة
رساله امامت
دروس اتحاد عاقل به معقول

نور على نور در ذكر و ذاكر و مذكور
لقاءاللّه
گشتى در حركت
تقدیم و تعلیق رساله اتحاد عاقل به معقول انسان در عرف عرفان
هزار و یك كلمه
قرآن هرگز تحریف نشده
انسان كامل در نهج البلاغه
قرآن و عرفان و برهان از هم جدایى ندارند
الالهیات من كتاب الشفاء
نهج الولایة درشناخت امام زمان (علیه السلام )
صدكلمه درمعرفت نفس
نصوص الحكم
بر فصوص الحكم النّور المتجلّی فى الظهور الظّلّى
لنّفس من كتاب الشفاء
UserName