• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:52
  • تاريخ :

حضرت آیة الله العظمى آقاى حاج سید عبدالكریم موسوى اردبیلى "دام ظله العالى"

از فقهاى مشهور قم كه به تدریس دوره عالى فقه اشتغال دارد. معظم له موسس و مدیر دارالعلم مفید است .
روز سیزدهم رجب 1344 هجرى قمرى مطابق با 8 بهمن 1304 هجرى شمسى درشهر اردبیل درخانواده اى روحانى دیده به جهـان گشود. پدر ایشان مرحوم سید عبدالرحیم مردى روحانى بود. وى تحصیلات خود را درسن شش سالگى با ورودبه مكتب خانه آغازكرد وكتابهایى چون قرآن مجید , رساله عملیه , گلستان , تنبیـه الغافلین , نصاب الصبیان ,گلزار بهار, ابواب الجنان , مجالس المتقین , تاریخ معجم , دره نادرى , تاریخ وصاف ,حساب فارسى و برخى كتب دیگر را نزد معلمین خود فرا گرفت . در سال 1318هجرى شمسى آموختن دروس عربى را آغاز كرد و در سال 1319 به قصد ادامه تحصیل در دروس حوزوى وارد مدرسه علمیه ملا ابـراهیم در شهرستان اردبیل شد و دروس جامع المقدمات , سیوطى ,جامى , مطول , حاشیـه ملا عبداللّه , شمسیه , معالم وشرایع را تا سال 1322 هجرى شمسى در همان مدرسه به پـایـان رساند و درهمان سال براى ادامـه تحصیل به قم مهاجرت نمود و مقیم مدرسه فیضیه شد و از محضراساتیدى چون آیـة اللّه سیـد محمدرضا گلپایگانى , آیة اللّه سید احمد خوانسارى , آیة اللّه حاج شیخ ‌مرتضى حائرى , آیـة اللّه سلطـانى ,آیة اللّه مازندرانى و آیة اللّه سید محمد حسین طباطبایى بهره گرفت . در تاریخ 16 آبان 1324 هجرى شمسى به عراق مهاجرت نمود و به مدرسه سید درنجف اشرف وارد شد و در این مدت از محضر آیـة اللّه العظمى سید ابو القاسم خویى , آیـة اللّه حكیم , آیة اللّه میرزا عبد الهادى شیرازى , آیة اللّه میلانى , آیة اللّه شیخ محمـد كاظـم شیرازى و آیة اللّه شیخ ‌محمد كاظم آل یاسین و در فلسفـه از مرحو م صدرا بهره گرفت . در سال 1327 هجرى شمسى به قم مراجعت نمود و در مدرسه فیضیه اقامت گزید ودر درس آیة اللّه بروجردى و آیة اللّه محقق دامـاد و مرحوم علامـه طباطبایى حاضر شد و در درس اخلاق حضرت امام خمینى و دروس فقه خصوصى آیـة اللّه گلپایگانى و آیة اللّه حاج شیخ مرتضى حائرى و مرحوم آیة اللّه حاج سید احمد خوانسـارى شركت مى كرد. در طى یازده سال اول انقلاب اسلامى ایران از جملـه اشتغالات ایشـان تدوین قوانیـن كیفرى , جزایى و حقوقى دادگسترى و انطباق آنها با نظرات شرع و فقه اسلامى بود. و براى حل مشكلات دستگاه قضایى تدریس یك دوره خارج كتاب قضا را براى قضـا ت آغاز كرد. ایشان پس از رحلت حضرت امام خمینى در شهریور ماه سال1368 اشتغـالات جدیدى را آغاز كرد كه از آن جمله تدریس و تحقیق , تاسیس و اداره دارالعلم مفیـد را مى توان نام برد.
تالیفات: رساله توضیح المسائل
Tam ilmihaal
الفتاوى الواضحه
الفقه الشركه
فقه القصاص
فقه الدیات
فقه و اصول - فقه القضاء منتشر شده است .


فقه الحدود و التعزیرات منتشر شده است . فقه الشهادات منتشر نشده است . فقه المضاربة منتشر نشده است . حاشیه بر ضیارات مكاسب منتشر نشده است . یك دوره اصول فقه منتشر نشده است . موضوعات دیگر:
جمال ابهى ( در رد بهائیت ) منتشر شده است . مقالاتى در تفسیر قرآن منتشر شده است . اخلاق ( تدریس د ردانشگاه مفید) منتشر نشده است . چها رجلد اقتصاد منتشر نشده است . یك دوره اقتصاد اسلامى بر طبق كتاب و سنت منتشرنشده است . مناسک حج وعمره
UserName