• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:44
  • تاريخ :

حضرت آیت الله حاج شیخ ابو طالب تجلیل تبریزى

ایشان در سال 1345 هـ . ق مطابق با 1305 هـ . ش در شهر تبریز در خانواده اى مذهبى متولد شده اند.
پدر ایشان حاج میرزا على اكبر تجلیل كه مردى عابد و زاهد و مستجاب الدعوه بود مىباشد تا سال 1364 هـ . ق در تبریز مشغول تحصیل و در آن سال به حوزه علمیه قم منتقل شدند، استاد بزرگ حقیر در تبریز مرحوم آیت اللهى برادر مرحوم علامه طباطبائى (ره) بود.
اساتید ایشان در قم در فقه و اصول حضرات آیت الله العظمى بروجردى (ره) و آیت الله العظمى حجت (ره) كه پس از فراغ از سطح از سال 1366 هـ . ق تا زمان رحلت آن بزرگواران در درس آن دو فقیه كم نظیر حاضر بودند، و همچنین از آیت الله العظمى علامه طباطبائى (ره) سطح و خارج مكاسب و در فلسفه نیز منظومه و اسفار تلمذ نموده است و همچنین از امام راحل آیت الله العظمى الخمینى (ره) كه جامع معقول و منقول بودند تلمذ كردند.
پس از سال 1380 هـ . ق به تدریس و تألیف اشتغال و از سال 1391 هـ . ق تا كنون خارج فقه و اصول تدریس كردند.
نخستین تألیف فقهى وى تقریرات اصول و فقه اساتید فوق الذكر و نخستین تألیف مطبوع ایشان تقریرات بیع مرحوم آیة الله العظمى حجت (ره) مىباشد كه به ضمیمه تعلیقات استدلالیه بر آن و رساله حجیت شهرت در سال 1373 هـ . ق به طبع رسیده است.
از تقریرات فقه آن مرحوم كه به قلم ایشان است صلاه المسافر است كه به تاریخ 1369 هـ . ق به خط شریف خود بر آن تقریظ نوشته اند
UserName