• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4858
 • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:41
 • تاريخ :

اقل و اکثر ارتباطی

اقل و اکثر ارتباطی:

اقل و اکثر ارتباطی به این معنی است که اگر موظف به انجام دادن اکثر باشیم با انجام دادن اقل

هیچ طاعتی صورت نگرفته است ( در مورد تکلیف واجب ) و یا هیچ معصیتی رخ نداده است ( در

مورد حرام) .

اقل و اکثر ارتباطی بر دو نوع میباشد: الف) اقل و اکثر ارتباطی در شبهه وجوبیه  ب) اقل و اکثر

ارتباطی در شبهه تحریمیه و اصطلاح دیگر آن عبارتست از : ( الشک فی جزییة شی للمامور به

او شرطیة له شک در جزییت یا شرطیت چیزی برای مامور به ) مثال: هرگاه وجوب نماز بر من

محرز بود اما تردید داشتم که آیا واجب نماز با سوره است؟ ( اکثر) یا نماز بی سوره(اقل) برمن

واجب است؟ در واقع این شک برمیگردد به اینکه آیا سوره جزء نماز هست یا نه؟ در این مسئله

سه قول وجود دارد :

1- شیخ انصاری میفرماید: در چنین مواردی برائت عقلی و شرعی را جاری کرده و میگوییم اصل

عدم تعلق وجوب به اکثر یعنی نماز با سوره است.

2- آخوند خراسانی میفرماید: در مورد مذکور قائل به برائت شرعی میشویم و اما از نظر برائت

عقلی احتیاط میکنیم.

3- قول دیگر این است که به هیچ وجه برائت جاری نمیشود نه شرعی و نه عقلی که این اضعف

اقوال است.

اقل و اکثر ارتباطی در شبهه تحریمیه : مثلا در ساختن مجسمه جاندار قطع به حرمت داریم اما

شک داریم ساخت مجشمه کامل حرام است یا ساخت بعضی از آن ؟ پس تردید به کل اعضاء

(اکثر) و به جزء اعضاء ( اقل) میباشد. در چنین مواردی حرمت اکثر معلوم است و لی حرمت اقل

مشکوک در نتیجه برائت جاری میکنیم و نتیجه میگیریم حرمت دارد ساخت کل مجسمه.

اسلام و علم؛ سازگار یا ناسازگار

اسلام و علم؛ سازگار یا ناسازگار

اسلام و علم؛ سازگار یا ناسازگار
وصیتی از علامه مجلسی

وصیتی از علامه مجلسی

وصیتی از علامه مجلسی
آیت الله سید حسین قمی

آیت الله سید حسین قمی

آیت الله سید حسین قمی
آثار زرین

آثار زرین

آثار زرین
UserName