• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:41
  • تاريخ :

اراده تشریعی

اراده تشریعی در مقابل اراده تکوینی است . اراده تکوینی عبارتست از اینکه فردی به گونه ای شخصی و

 مباشره ای تصمیم بگیرید بر ایجاد چیزی مثل اداده الهی ب رخلقت عالم و ارده انسان بر غذا خوردن یا

دویدن اما اراده تشریعی عبارتست از تصمیم بر ایجاد کاری توشط شخص دیگر با اختیار او مثل اراده الهی

برانجام عبادات توسط بندگان او با اراده و اختیارخود آنان.

سوال : آیا تقکیک اراده الهی از مرادش ممکن است یا خیر؟

جواب در اراده تکوینیه تخلف اراده الهی از مراد محال است زیرا لازمه چنین تخلفی عجز الهی از ایجاد

مراد خواهد بود در حالیکه خداوند به تمام امور قادر است.

اما در اراده تشریعیه نه تنها تخلف محال نیست بلکه ممکن نیز خواهد بود زیرا عصیان بندگان نسبت به

خداوند متعال و ترک اطاعت الهی از موارد تخلف چنین اراده ای است

UserName