• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:41
  • تاريخ :

ادله احکام - اداه استقبالی - ارتکاز متشرعه

ادله احکام:

دلیل چیزی است که حکم شرعی از آن مستفاد شود. چه آن حکمی که استفاده میشود حکم واقعی

باشد یا حکم ظاهری . که برای توضیحات بیشتر باید به یحث اصول عملیه و حکم واقعی مراجعه شود.

ادله احکام بر دو قسمت میباشد:

1- دلیل اجتهادی 2- دلیل فقاهتی یا اصول عملیه

اراده استقبالی:

در مقابل اداره فعلی میباشد و آن اراده ای است که به کاری در آینده تعلق میگیرد مثل اینکه تصمیم

بگیرید در آینده به مسافرت برود . اما اراده فعلی اراده ای است که به کار فعلی تعلق میگیرد . مثل

اراده کمک به مستمندان که به دنبال آن اقدام عملی صورت میگیرد.

ارتکاز مشرعه:

در کتاب الاصول العامه آمده است که : اصطلاح ارتکاز متشرعه در زمان حاضر از سوی تعدادی از استادان

اصول فقه رایج شده است. ظاهرا منظور آنان این است که علاوه بر وجود سیره بر فعل یا ترک چیزی

نوع حکم آن در شعور و عمق ذهن جای گرفته باشد گرچه منشا آن ناشناخته باقی بماند فرق ارتکاز

متشرعه با سیره عقلاء یا متشرعه در این است که چون سیره دلیل لبی است پس به لحاظ تعیین

نوع حکم مجمل است اما اتکاز متشرعه نوع حکم را از وجوب یا حرمت یا ... معین میکند. حجیت ارتکاز

متشرعه زمانی است که ثابت شود حکم در زمان ائمه علیهم السلام صادر شده است و تقریر آن

بزرگوارن  پشتوانه آن قرار گیرد.

UserName