• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:01
  • تاريخ :

مكه مكرمه؛ بهترین مكان دیدار برای گردشگر تازه مسلمان هلندی

«رابرتهیرفس» یكی ار گردشگران مشهور اهل هلند، پس از گرویدن به دین اسلام توسطعلمای دینی دفتر اوقاف و ارشاد استان «عدن» یمن، مكه مكرمه را بهترین مكانبرای دیدار عنوانكرد.
بهگزارش «خبرگزاری رسمی یمن» این گردشگر هلندی فریضه حج را یكی از بهترینتعالیم اسلام عنوان كرده و گفت: در نخستین فرصت برای زیارت خانه خدا عازممكه مكرمه خواهمشد چراكه بهتر از این مكان، جایی را برای دیدن سراغندارم.

رابرتكه بیش از 65 سال سن دارد، دلیل گرایش خود به دین اسلام را مبادی والا وارزشهای عظیم اسلامی عنوان كرد كه در هیچ آیین دیگری آنها را نیافتهاست.

وی همچنین آشنایی خود با تعالیم اسلامی را سالها پیش از زمان قرائت ترجمه قرآن كریم به زبان انگلیسی در استرالیا دانست.تازهمسلمان هلندی با اشاره به طبیعت زیبای عدن در یمن، یادآورشد: در گذشتهكتابی خواندم كه از شهر عدن به عنوان بهشت حضرت آدم (ع) یادكردهبود؛ بههمین دلیل بسیار مشتاق سفر به یمن و دیدار از عدن شدم و در نهایت همیندیدار باعث آشنایی من با فرهنگ و تعالیم اسلامی شد

UserName