• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:01
  • تاريخ :

همایش "درک اسلام و غرب" برگزار می شود .

همایش یکروزه "نقطه احتراق در روابطی پریشان: درک اسلام و غرب"روز چهارشنبه 2 اسفند در دانشگاه لیدز، بریتانیا برگزار می شود.
 بهنقل از دانشگاه لیدز، این همایش یکروزه قصد دارد به بررسی و درک روابطاسلام و غرب و موانع یک رابطه مثبت بپردازد، روابطی که در مناقشاتی چونانتشار کاریکاتورهای موهن و اظهارات پاپ در دانشگاه رگنزبرگ ماهیت حقیقیخود را نشان داد.
اینهمایش از طریق جلسات تخصصی، کارگاه ها و میزگردها فرصت مناسبی بر تعمقدرباره این مسائل را با حضور کارشناسان و سخنرانهای روشنفکر فراهم می کندتا سرانجام به ایجاد فضای اعتماد و درک دوجانبه منتهی شود.
طارقرمضان استاد مطالعات اسلامی دانشکده سنت جان، دانشگاه آکسفورد در اینهمایش با موضوع تعدد فرهنگی سخنرانی می کند، آیان مارکهام درباره سخنرانیپاپ به ایراد سخنرانی خود پرداخته و سیمون لی و سراقبال سنکرانی نیزدرباره نقش دانشگاه سخنرانی می کنند.
مناقشهحجاب، کاریکاتورهای دانمارکی، مسلمانان بریتانیایی، از مدرسه تا نظامآموزش کنونی و ساختار اجتماعی از موضوعاتی است که در کارگاه های این همایشبه بحث و بررسی گذاشته می شوند.
UserName