• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:00
  • تاريخ :

اسلام در مدارس دولتی تایلند تدریس می شود .

نخستوزیر تایلند دیروز شنبه 7 بهمن ماه اعلام کرد: دولت این کشور در نظر داردآموزش اسلام را در نظام آموزشی این کشور بودائی جای دهد.
بهگزارش اسلام آنلاین، سورادیود شولانوت نخست وزیر تایلند گفت: وزارت امورخارجه موظف است با همکاری دولت مالزی برنامه درسی مورد نیاز برای بهبودآموزش ابتدایی در کشور را مورد بررسی قرار دهد.
ویگفت: از سطح ابتدایی تا دانشگاه در استانهای جنوبی مسلمان نشین دین اسلامتدریس می شود و همچنین احتمال استخدام فارغ التحصیلان برای تدریس اسلام درمدارس دولتی نیز بررسی خواهد شد .
فقدان تدریساسلام در مدارس دولتی تایلند در جنوب این کشور باعث شده تا بسیاری ازمسلمانان فرزندان خود را در مدارس اسلامی خصوصی ثبت نام کنند.
استانهای جنوبی تایلند طی سه سال گذشته صحنه درگیریهای بسیاری بوده و 1800 نفر در این میان جان خود را از دست داده اند.
مسلمانان که 5 درصد جمعیت این کشور بودائی نشین را تشکیل داده اند همواره نسبت به تبعیض شغلی و آموزشی اعتراض داشته اند .
شولانوتهمچنین خواستار صلح در منطقه شد و گفت: دولت وی تمام تلاش خود را برایایجاد درک بهتر میان مسلمانان و بودائیان خواهد داشت تا جدایی از میانبرود.
UserName