• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 12:00
  • تاريخ :

بیانیه پایانی همایش بین‌المللی ابن میثم بحرانی

دومین همایش بین‌المللی ابن میثم بحرانی با انتشار بیانیه‌ای در 9 بند عصرروز چهارشنبه 27 دی ماه سالجاری در مركز جهانی علوم اسلامی قم به كار خودپایان داد.


شركت‌كنندگان در این همایش در بیانیه پایانی بر ضرورت آگاهی علمایاسلام و آموختن از رهنمودهای علامه ابن میثم بحرانی و برخورد با عاملتفرقه‌انگیز در صفوف مسلمانان تاكید كردند.
در این بیانیه با اشاره به اینكه علامه ابن میثم بحرانی با روش‌علمی و راسخ خود همواره بر وحدت تاكید داشت، آمده است: بزرگداشت علامه ابنمیثم بحرانی، نشانگر فعال بودن حوزه‌های علمی جهان معاصر است.
در این بیانیه تاكید شده است: باید به روشهای علمی و منطقی تكیه كردو علم كلام هم باید با اینها همراه باشد تا با پایه‌های محكم باعث دوری ازتكفیر شویم.
در این بیانیه ضمن توجه به ضرورت چاپ و انتشار مقدمه شرحنهج‌البلاغه، پیشنهاد شده است: به منظور استفاده بیشتر از نهج‌البلاغه،دانشگاه ویژه علوم نهج البلاغه تاسیس شود.
در این بیانیه با تاكید بر ترویج تقریب مذاهب اسلامی از طریقنشست‌های مختلف در محافل علمی از برگزاركنندگان این همایش قدردانی شدهاست.
همچنین علما و اندیشمندان بحرینی شركت كننده در این همایش، در‌بندیاز این بیانیه، از جمهوری اسلامی ایران كه دومین همایش را به نحو احسن ودر سطح والای علمی و فرهنگی برگزار نمود، قدردانی كردند.
دومین همایش بین‌المللی ابن میثم با حضور جمع زیادی از اندیشمندان ومتفكران داخلی و خارجی 25 تا 27 دی ماه جاری در تهران و قم برگزار شد.
UserName