• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1382/07/09
  • تاريخ :

برپایی كارگاه های آموزشی در ایام نخستین جشنواره بین المللی طنز

در نخستین جشنواره بین المللی طنز برای شركت كنندگان در این جشنواره كارگاه هایی آموزشی تشكیل می شود. این كارگاه ها كه به منظور ارتقاء سطح كیفی جشنواره و آشنایی بیشتر شركت كنندگان با اساتید فن طنز برپا می شود، «استاد منوچهر احترامی» به مبحث طنز در نثر پارسی، «دكتر سید حسن حسینی» به مبحث طنز در شعر پارسی، «رضا رفیع زاده» به بحث طنز در مطبوعات، «كامران ملك مطیعی» به طنز در گویندگی صدا و سیما و همچنین «بزرگمهر حسین پور» به آموزش كاریكاتور خواهند پرداخت.

ساعت و تاریخ برگزاری كارگاه های آموزشی:

سه شنبه 8/7/72 ساعت 14 تا 16 بزرگمهر حسین پور

چهارشنبه 9/7/82 ساعت 30/13 تا 15 رضا رفیعزاده

چهارشنبه 9/7/82 ساعت 15 تا 30/16 استاد منوچهر احترامی

چهارشنبه 9/7/82 ساعت 9 تا 30/10 كامران ملك مطیعی

پنجشنبه 10/7/82 ساعت 9 تا 30/10 دكتر حسن حسینی

شایان ذكر است شركت در این جلسات برای عموم علاقه مندان آزاد است.

UserName