• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 11:57
  • تاريخ :

بیگانگان حق دخالت در امور عراق را نخواهند داشت

 مردم عراق نیازمند عراقی هستند که نیروهای بیگانه و اشغالگران در آن حضور نداشته باشند و اداره امور را به مردم بسپارند.

  آیت الله بشیر نجفی از مراجع شیعه عراق،  در دیدار با گروهی از مسوولان بلند پایه حکومت عراق تاکید کرد: کشور عراق از حکومتی فاسد و نظامی دیکتاتوری رها شده است.
وی افزود: وقت آن رسیده است که اداره امور کشور به دست مردم عراق انجام گیرد. عراقی که مطلوب ماست عراقی است که در آن اشغالگران حضور نداشته باشند و هیچ نیروی بیگانه ای در آن دخالت نکند.
آیت الله بشیر نجفی خاطر نشان کرد: مرجعیت شیعه در عراق قاطعانه در برابر هرگونه نقشه ای که در برابر اراده مردم قرار بگیرد می ایستد و اجازه نمی دهد اداره امور کشور به غیر عراقی واگذارشود.
وی تاکید کرد: حکومت عراق باید نماینده مردم عراق در اداره کشور باشد و مخصوصا در شرائط کنونی نباید از هیچ تلاشی جهت خدمت رسانی به مردم فروگذار کند.
بشیر نجفی گفت: حکومت مطمئن باشد بدون مردم هیچ موفقیتی بدست نخواهد آورد؛ لذا باید همواره با مردم باشد و به همکاری با آنها تکیه کند.
ایشان هشدار داد: حکومت و مردم عراق باید مراقب نقشه های تفرقه افکنانه آمریکا در عراق باشند و اجازه ندهند اختلافاتی بی اساس در کشور گسترش یابد.
وی همچنین خواستار بازسازی تشکیلات اطلاعاتی کشور شد و بر ضرورت پیشرفت کشور در تمام زمینه ها تکید کرد.
در این دیدار مشاور عالی وزیر دفاع، رییس اکادمی علوم عراق و رئیس بانک مرکزی حضور داشتند.رسا

UserName