• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 11:39
  • تاريخ :

انتساب حادثه قم به موسسه امام خمینی توطئه‌ای حساب شده است

 جمعی از اساتید و اعضاء هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با انتشار بیانیه‌ای ضمن عدم تایید حوادث روز 15 خرداد قم تصریح كردند: انتساب حركت یاد شده را به ساحت این نهاد ارزشمند، جفا و توطئه‌ای حساب شده‌ می‌دانیم.

  در بیانیه اساتید و اعضاء هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم كه شب گذشته به رسا ارسال شد، با اشاره به اینكه حفظ وحدت و همدلی تمامی حامیان راستین نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیروان صادق امام راحل عظیم‌الشان و مقام معظم رهبری، به ویژه در موقعیت حساس كنونی بر كسی پوشیده نیست، تصریح شده است: در این شرایط رفتار تعدادی ناچیز بر حسب تشخیص و تصمیم شخصی خود و ظاهرا با انگیزه طرح پرسش از سخنران مراسم یوم‌الله پانزدهم خرداد شهر مقدس قم، متاسفانه موجب بروز تنش در جلسه سخنرانی گردید كه این امر زمینه و بهانه را برای جنجال آفرینی بعضی افراد و گروه‌های فرصت طلب و محافل مطبوعاتی آنان در حمله به برخی نهادهای علمی و شخصیت‌های حوزوی فراهم كرد كه جدا موجب نگرانی است.
اساتید و اعضای هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)‌ در بیانیه خود ضمن عدم تایید این گونه اقدامات شخصی، از جایگاه و حیثیت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی دفاع كرده و از آن به عنوان طلایه دار اندیشه ورزی، رفتار منطقی و نقد خردمندانه یاد كرده و افزوده‌اند: انتساب حركت یاد شده را به ساحت این نهاد ارزشمند، جفا و توطئه های حساب شده‌ می‌دانیم. و خواستار رسیدگی دقیق و عادلانه به تمام جوانب حادثه از سوی محاكم صالحه قضایی هستیم.
امضاء كنندگان این بیانیه تاكید كرده اند: ما معتقدیم جریانی كه می‌خواهد با بهره‌برداری از این حادثه برای تطهیر عملكرد و جبران ناكامی های سیاسی خود باری بربندد، راه به جایی نخواهد برد.
اساتید موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم در پایان بیانیه خود خاطر نشان كرده‌اند: همگان را به رعایت تقوای الهی، برخورد منطقی، سعه صدر و انتقاد پذیری،‌پرهیز از اتهامات ناروا و حفظ حرمت شخصیت‌ها و نهادهای اصیل حوزوی دعوت می‌كنیم.
این بیانیه با عنوان اساتید و اعضاء هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)‌به امضاء افراد زیر رسیده است: اكبر میر سپاه، عبدالرسول عبودیت، سید محمد كاظم رجایی، امیر رضا اشرفی، محمود فتحعلی، ابوالفضل ساجدی، حمید آریان، جعفر انواری، محمد جواد زارعان،‌ محمد ایزدی تبار، محمدرضا باقر زاده، علی اوسط باقری، ابوالقاسم بشیری، محمدرضا جباری، اسدا... جمشیدی، سید اكبر حسینی، امیر خواص، هادی رزاقی، محسن رنجبر، نصرالله سخاوتی، عسكری سلیمانی امیری، جواد سلیمانی، عباسعلی شاملی، عبدالرضا ضرابی، سید علی طاهری خرم آبادی، احمد طاهری نیا، علی محمد قاسمی، جمید كثیری، یارعلی كرد فیروز جایی، سید محمد رضا مدرسی، محمدباقر ملكیان، حامد منتظری مقدم، سید محمدصادق موسوی نسب، رحیم نارویی نصرتی، سید محمود نبویان، عبدالجواد ابراهیمی فر، محمدجواد نوروزی، علی معصومی، حسن یوسفیان، محسن منطقی، مهدی بابایی، محمد كریمی، حسین شرف الدین، منصور نصیری، سید احمد هاشمی، حسین ارجینی، جعفر انصاری، اساعیل سلطانی، احمدرضا جلیلی.

UserName