• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1396/04/22
  • تاريخ :

حکم بیرون بردن مُهر و قرآن مسجد

 مُهر یا قرآن مسجد را اشتباهی به خانه آوردم، آیا می توانم آن را در مسجدی دیگر بگذارم؟

بخش احکام اسلامی تبیان
مسجد

قرار دادن مهر در جای دیگر جایز نیست و باید آن را به جای اول برگردانید، مگر آنکه یقین کنید برای مسجد خاصی وقف یا هدیه نشده است. [1] خارج کردن قرآن از مسجد بدون توجه به شرایط وقف حرام است. [2]

پی نوشت ها:

[1]. توضیح المسائل ده مرجع، با استفاده از م 910؛ امام، استفتائات، ج2، وقف، ص 345،  س 26 و ج3، سوالات متفرقه، احکام مسجد، ص 572، س 10؛ بهجت، استفتائات، ج2، با استفاده از س 1772؛ خامنه ای، سایت، استفتائات جدید؛ سبحانی، توضیح المسائل، با استفاده از م 876؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2، م 1567 و 1568؛ صافی، جامع الاحکام، ج1، با استفاده از س 908؛ مکارم، استفتائات جدید، ج1، با استفاده از س 149.

[2]. توضیح المسائل ده مرجع، با استفاده از م 910؛ امام، استفتائات، ج2، وقف، ص 345،  س 26 و ج3، سوالات متفرقه، احکام مسجد، ص 572، س 10؛ بهجت، استفتائات، ج2، با استفاده از س 1772؛ خامنه ای، سایت، استفتائات جدید؛ سبحانی، توضیح المسائل، با استفاده از م 876؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2، م 1567 و 1568؛ صافی، جامع الاحکام، ج1، با استفاده از س 908؛ مکارم، استفتائات جدید، ج1، با استفاده از س 149.


منبع:
کانال تلگرام مرکز نشر احکام؛ برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج2، ص 205.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName