• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 11:33
  • تاريخ :

برپایی کارگاه آموزشی شیوه برگزاری کرسی ها ی نظریه پردازی

 کارگاه آموزشی شیوه برگزاری کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی، 24 خرداد برگزار می شود.

  کارگاه آموزشی شیوه برگزاری کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی، 24/3/84 از ساعت 8 تا 12 صبح در محل دبیرخانه هیات حمایت از کرسی ها برگزار می شود.
بر اساس این گزارش، در این کارگاه ضمن تبیین قواعد و فرایند نظریه پردازی، مجموعه آیین نامه های برگزاری کرسی ها تبیین خواهد شد.

UserName