• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 11:32
  • تاريخ :

پژوهشی در حیات علمی ابن عربی

 موسسه فرهنگی و انتشاراتی پازینه كتاب احیاگر عرفان -ویژه ابن عربی - را منتشر كرد.

  كتاب احیاگر عرفان نوشته محمد بدیعی است و به پژوهش در زندگی و مذهب شیخ اكبر محی‌الدین ابن عربی می‌پردازد.
این كتاب از دوازده فصل سامان یافته است: فصل اول به زندگی‌نامه ابن عربی اختصاص دارد و فصل دوم نگاهی دارد به مسافرت‌های وی از جمله مسافرت به تونس، مراكش، مصر، شام و بغداد. فصل سوم و چهارم كتاب به معرفی اساتید و كتب و رسالات شیخ محی‌الدین می‌پردازد. در فصل پنجم ضمن معرفی شارحان عرفان ابن عربی به دیدگاه‌های امام خمینی (ره) و جایگاه ایشان در سلسله شارحان اشاره شده است. فصل ششم نظر بزرگان اسلام درباره ابن عربی و فصل هفتم دیدگاه‌های علمای معاصر در مورد ابن عربی را بررسی می‌كند. مذهب ابن عربی عنوان فصل هشتم كتاب است.فصل نهم مقام اهل بیت (ع) در منظر محی‌الدین و فصل دهم عرفان عملی در طریقت ابن عربی را بیان كرده است. فصل یازدهم از وحدت وجود به عنوان محور عرفان ابن عربی یاد می‌كند و فصل دوازدهم نیز از اشكالات منتقدان ابن عربی پاسخ می‌گوید.
كتاب احیاگر عرفان 391 صفحه دارد و با شمارگان دو هزار نسخه منتشر شده است.

UserName