• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 11:30
  • تاريخ :

پرسمان قرآنی معاد منتشر شد

  انتشارات بوستان كتاب قم، كتاب «پرسمان قرآنی معاد» را منتشر كرد.

  انتشارات بوستان كتاب قم، كتاب «پرسمان قرآنی معاد»، تهیه شده در مركز فرهنگ و معارف قرآن را برای گروه مخاطب عمومی منتشر كرد.
این كتاب در پنج‌فصل، پرسش‌هایی را كه درباره معاد به مركز فرهنگ و معارف قرآن رسیده، همراه با پاسخ آن‌ها درج كرده است.
فصل اول، به كلیات اختصاص دارد و در آن مسایلی مانند: چیستی معاد، امكان معاد، ضرورت معاد، دلایل معاد و شبهات معاد طرح شده است.
فصل دوم كتاب پرسمان قرآنی معاد، به مرگ پرداخته است و در آن عناوین: احتضار و قبض روح، یاد مرگ، ویژگی‌های بهترین نوع مرگ، عوامل كوتاهی و طول عمر و تناسخ به چشم می‌خورد.
فصل سوم، برزخ و فصل چهارم نیز قیامت را مورد بحث و بررسی قرار داده است و در فصل پنجم از بهشت و جهنم با عناوین عوامل ورود به بهشت و جهنم، خلود در بهشت و جهنم و درجات بهشت و جهنم سخن به میان آورده است.
پرسمان قرآنی معاد، 248 صفحه دارد و با شمارگان هزار نسخه منتشر شده است.

UserName