• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 117
 • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 11:30
 • تاريخ :

دومین جلد از مجموعه دروس شرح منظومه حكیم ملاهادی سبزواری را منتشر شد

انتشارات بوستان كتاب قم دومین جلد از مجموعه دروس شرح منظومه حكیم ملاهادی سبزواری را منتشر كرد.

این مجموعه در چهار جلد و به قلم آیت‌الله یحیی انصاری شیرازی تدوین شده است.

جلد دوم این مجموعه از دو مقصد تشكیل شده است و در آن چنین عناوینی به چشم می‌آید. بداهت وجود، وحدت و كثرت وجود، وجود ذهنی، وجوب و امكان، حدوث و قدم، ماهیت و لواحق آن، علت و معلول، علت صوری، فاعل الاهی و فاعل طبیعی، تعریف جوهر، كم، كیف، علم و تقسیمات آن، فعل و انفعال.

جلد دوم از مجموعه دروس شرح منظومه 840 صفحه دارد و با شمارگان هزار و پانصد نسخه برای گروه مخاطب تخصصی طلاب و دانشجویان منتشر شده است.

معنای استقلال حوزه ها؛ خدمت به نظام و قانون اساسی و رهبری بدون وابستگی به دولت

معنای استقلال حوزه ها؛ خدمت به نظام و...

معنای استقلال حوزه ها؛ خدمت به نظام و قانون اساسی و رهبری بدون وابستگی به دولت
اعتباریات (12)

اعتباریات (12)

اعتباریات (12)
اعتباریات (۸)

اعتباریات (۸)

اعتباریات (۸)
اعتباریات (6)

اعتباریات (6)

اعتباریات (6)
UserName