• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 11:29
  • تاريخ :

معلم وسیله ای برای حیات جاودانی روحی و معنوی انسانهاست

آیت الله نوری همدانی ظهر امرور در دیدار با جمعی از سپاهیان ،معلم را وسیله ای برای حیات جاودانی روحی و معنوی انسان ها دانست.

  وی در این دیدار افزود: ما وظیفه داریم در برابر معلم خود خاضع باشیم زیرا بركت علم ما به تكریم استاد است.
  دو نعمت بزرگی كه خداوند به شهید مطهری عنایت كرده بود قلم شیوا و بیان توانا بود.

وی تصریح كرد از دیگر ویژگی های استاد نقش اساسی ایشان در احیای هویت دینی دعوت به وحدت و اتحاد مبارزه با ظلم و استبداد ایجاد خود باوری و احیای فرهنگ جهاد و شهادت طلبی بود كه این همه از منویات امام راحل بود.

آیت الله نوری همدانی از امام به عنوان معلمی یاد كرد كه شاگردانی بزرگ تربیت كرد و توانست بارهبری و اقتدار خود كشور را از زیر سلطه استكبار كه مقدرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی مارا به دست گرفته بودند خارج كنند.

وی بر تكریم معلم تاكید كرد و گفت: ما هر چه داریم از معلمان بزرگ خود داریم و با تكریم و خضوع در برابر معلم به علم خود بركت می دهیم.

UserName