• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/06/31
  • تاريخ :

حسین جان عاشقانت پر كشیدند

حسین (ع)  جان عاشقانت پر كشیدند

همه جام بلایت سر كشیدند

به خاك جبهه غوغایی نمودند

كه نقش كربلایت بركشیدند

تو با دل های عشاقت چه كردی

كه دست از هر چه جز دلبر كشیدند

میان جبهه ایثار و شهادت

زیكدیگر عنان را در كشیدند

تو با رزمندگان سودا نمودی

كه آنها ناز تو بهتر كشیدند

شهادت را عجب تفسیر كردند

جهان را زینتی دیگر كشیدند

زپیكر جامعه دنیا دردیدند

لباس عشق بر پیكر شكیدند

به جرم عشق اینان كشته گشتند

به مقتلگاه عشق اذر كشیدند

به آوای بلند عشق گفتند

كه جام از دست زهرا(س) سركشیدند

UserName