• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/06/31
  • تاريخ :

زمان كربلای  پنج آمد

به گوش دل رسد این نغمه بر ما

كه شد در خاك جبهه شور و غوغا

شبی یاران درون خیمه بودند

همه آهنگ حمله می سرودند

كه فرمان آمد ای یاران بیایید

برای حمله ای آماده باشید

به سر دوران هجر و رنج آمد

زمان كربلای پنج آمد

عجب شوری درون خیمه ها شد

عزای حضرتزهرا(س) به پا شد

یكی می گفت با آن قلب خسته

كجایی مادر پهلو شكسته

قسم بر حیدر و بر كودكانش

بگیرم انتقام از دشمنانش

یكی می گفت یا رب كن عنایت

دهم این جان ناقابل برایت

ره دشت و ره صحرا بگیرم

تقاص سیلیزهرا(س) بگیرم

هم خوشحال و خندان می دویدند

كه گویی سوی جانان می رسیدند

شب حمله شب معراج یاران

شب آزادی چابك سواران

ولی صد آه جسم پاك خوبان

در آن شب گشت اندر خاك غلتان

اگر در خون خود آغشته گشتند

ره آزادگی با خون نوشتند

در آن لحظه رخ مولا بدیدند

صدای مادرشزهرا(س) شنیدند

كه می گفت ای عزیزانم بیایید

شما یاران و فرزندان مایید

شما شمع جهان افروز هستید

به حق محسنم پیروز هستید

روید آخر سوی قبر حسینم

ببینید كربلا نور در عینم

شود آخر عدو خوار و پشیمان

جهان از خونتان گردد گلستان

UserName