• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/06/31
  • تاريخ :

بار الها من نمی خواهم كه در بستر بمیرم

بار الها من نمی خواهم كه در بستر بمیرم

یاریم كن تا به راهت در دل سنگر بمیرم

دوست دارم در میان آتش و خون و گلوله

دور از این كاشانه و از مادر و خواهر بمیرم

دوست دارم تا شوم قربانی را خمینی

همچنان پروانه در جانم فتد آذر بمیرم

دوست دارم همچو باران بر تنم خمپاره بارد

پیكرم گردد بمانند گل پرپر بمیرم

دوست دارم لاله گون گردد لباس پاسداری

آخر از خون تنم با جسم از خون تر بمیرم

دوست دارم تشنه لب باشم با هنگام شهادت

جرعه ای نوشم ز دست ساقی كوثر بمیرم

دوست دارم چهره مهدی زهرا(س) را ببینم

با تبسم بر رخ آن حجت اكبر بمیرم

دوست دارم راه دین یابد ادامه

من به خون غلتان شوم هم چون علی اكبر بمیرم

UserName