• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/03/29
  • تاريخ :

سیراب در سراب

آن مرد ، با تمام توانش

درعصر انجماد خردها

در دوره نیاز سترون

با آیه های روشنی ، از " شب" گذشته بود

با یک جهان امید

از راه می رسید

با دعوتی به سان پدر، گرم

با منطقی برنده ، چو شمشیر

با سینه ی غمین و پراز درد

با دانشی به وسعت جنگل

تنها، میان جمع

فریاد می کشید

زندانیان خسته ی شب را

از بند می رهاند

اوسرو سرفراز زمان بود

سیراب در سراب

روئیده در کویر

او یک ستاره بود ، فروزان

برقی زخشم چشمه ی خورشید

افسوس آن معلم بیدار

در متن یک تحول جاوید

ناگه به خون نشست

افسوس آن ستاره ی تابان

در اوج یک طلوع

گردید ناپدید

اما زکلمه کلمه آن مرد

در روزگار کفر

صدلاله، از سلاله ی ایمان جوانه زد

ایمان نسل روشن امروز

مدیون فکر اوست فراوان

در مکتب تشیع و توحید

این گوش و چشم ما،

در قرن بی دفاعی اسلام

مردی چنو مدافع آگاه

کمتر شنید و دید

مردی یگانه بود-

آن خالق حماسه و... آن شاهد شهید

جواد محدثی

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName