• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 11:25
  • تاريخ :

دانش نامه میزان الحكمه منتشر شد

 سه جلد اول دانش نامه میزان الحكمه، اثر حضرت آیت الله  محمدى رى شهرى ، با همكارى جمعى از پژوهشگران، از سوى مركز تحقیقات دارالحدیث منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری تبیان به نقل از شبستان از قم ، این دانش نامه كه ترجمه موسوعة میزان الحكمه است در صدد عرضه قرآن و سنّت پیامبر(ص) و همچنین احادیث ائمّه اطهار(ع) به صورت موضوعى - الفبایى است.

مؤلف در مقدمه مفصل كتاب به مباحثى همچون معناى سنت و شمول آن بر احادیث اهل‏بیت‏ (ع) و جایگاه سنّت در عرصه شناخت معارف دینى پرداخته است . همچنین ضمن بررسى جایگاه والاى سنت ، دیدگاه‏هاى مختلف را مورد بررسى قرار داده و نظر منتخب خود (عدم انفكاك بین قرآن و سنّت) را تبیین كرده است .
همچنین در مقدمه كتاب ، مقدمات شناخت حدیث همچون علم رجال ، علم درایه ، آگاهى از نقد متن حدیث و مسائل مربوط به تعارض آن با قرآن و عقل را مورد بررسى قرار داده و در ادامه از پیشینه گردآورى احادیث ، گزارشى مختصر و از آثار و جوامع حدیثى اولیه قبل از كتاب‏هاى اربعه ، و جوامع حدیثى متأخّر در میان شیعیان و اهل سنت ، فهرستى ارائه كرده است.
مؤلف با بیان خصوصیات جامع حدیثى مورد نظر خویش ، سعى كرده است آنها را در این دانش‏نامه لحاظ نماید.
نویسنده در بخش پایانى مقدمه ، پس از اشاره به چگونگى شكل‏ گیرى این كتاب و انگیزه خود از تالیف آن و تشكیل« مركز تحقیقات دارالحدیث » ، دانش نامه میزان الحكمه را معرفى نموده است .
وى در این بخش ، پس از اشاره به مراحل تحقیق و استخراج احادیث ، به تبیین روش خود در تدوین و تنظیم این احادیث پرداخته است .
این دانش‏نامه ، كه پیش ‏بینى مى ‏شود بالغ بر شصت جلد شود ، با استناد به آیات و احادیث معصومان ‏(ع) به توضیح و تبیین موضوعات و مفاهیم دینى در قالب مدخل هایى دانش نامه اى و مشتمل بر احادیث و آیات مرتبط مى ‏پردازد كه از جهت موضوعى از دامنه گسترده‏اى برخورداراست و مفاهیم دینى ، اعتقادى ، اخلاقى ، سیاسى ، اقتصادى و فرهنگى را پوشش مى ‏دهد . ذیل هر موضوع (مدخل) ، شناسه‏ ها و زیرشاخه‏ هاى متعددى هست كه به صورت منطقى طبقه‏ بندى شده اند و آیات و احادیث مربوط به آنها گزارش شده است .
ویژگى دیگر این دانش‏نامه از نظر ذكر سند این است كه در انتخاب احادیث ، بلاغت و شمولیت ، ملاك ترجیح و تقدّم است . در پاورقى هم ، مآخذ بر اساس میزان اعتبار و سندیت ، رده ‏بندى شده ‏اند . همچنین در ذكر منابع حدیثى شیعه و اهل سنّت ، به این گونه عمل گردیده كه در ارجاع هر حدیث ، ابتدا منابع شیعى و سپس منابع اهل سنّت آمده و از خلط منابع ، جلوگیرى شده است.
جلد نخست این دانش‏نامه، به مدخل‏هاى ایثار ، استئثار(انحصار طلبى) ، اجاره ، اجل و آخرت ، اختصاص یافته است. جلد دوم ، مدخل‏هاى برادرى ، ادب و اذان را دربر گرفته و جلد سوم به پنج مدخل‏ آزار رسانى ، تاریخ ، زمین ، الگو( اسوه) و مواسات (دیگر خواهى ) اختصاص یافته است.

UserName