• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 11:23
  • تاريخ :

كارگزار دولت اسلامی باید عالم به مسائل روز باشد

 حجت‌الاسلام حسینی ارسنجانی مبارزه با جهل و نادانی، ایجاد معرفتی ‏كامل به خالق و مبارزه با خرافه را ویژگی بارز دوران حیات امام باقر (ع) دانست و گفت: دوران امامت ایشان مشعلی برای روشنگری ‏اذهان عمومی در راه مقابله با خرافات و شبهات بود.

حجت‌الاسلام سیدمحمد حسن حسینی ارسنجانی، دبیركل حزب وفاق ایران و نویسنده ‏كتاب گزیده آثار علامه طباطبایی هدایت جامعه به سمت كمال مطلوب و برخورد علمی ‏امام باقر (ع) با مسائل و شبهات روز را ویژگی دوران امامت ایشان عنوان كرد و تبیین ‏ویژگیهای دوران امامت امام باقر (ع) و سایر ائمه (ع) را نیاز جوان امروز برای قرارگیری در ‏مسیر صحیح زندگی دانست و گفت: تبیین ویژگیهای اخلاقی و بیان مفاهیم اعتقادی ‏ائمه (ع) و سیر تكاملی اندیشه‌های ایشان برای جوان امروز موجب می‌شود تا با ‏شناسایی جایگاه خود در این مسیر تكاملی به سمت دین مطلوب گام بردارد.‏

وی پیدایش انحراف در تفكر اعتقادی و عملی را نمود دوران استبداد دانست و به تبیین ‏عملكرد امام باقر (ع) در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: پس از رحلت پیامبر (ص) به ‏ویژه بعد از دوران خلیفه سوم، روز به روز انحرافات حكومت استبدادی در نوع تفكر اعتقادی ‏و عملی مسلمانان تاثیر می‌گذاشت و جامعه را به ورطه سقوط پیش می‌برد. اوج ناآگاهی ‏و جهل مردم در دوران امام باقر (ع) بود كه ایشان با تلاش و برگزاری جلسات آموزشی و ‏تربیت شاگردانی فرهیخته و توانمند در پاسخگویی به شبهات روز در جهت مبارزه با این ‏موج ناآگاهی و جهل برآمدند.‏

نویسنده كتاب ''كلید روضه رضوان'' دوران امامت امام باقر (ع) را مقدمه شكوفایی مكتب ‏جعفری و گسترش مباحث اعتقادی و علمی در جامعه خواند و تصریح كرد: معرفی مبدا ‏آفرینش و بیان حقوق فردی و اجتماعی از طریق نشستهای علمی به مردم زمینه ‏شناخت و معرفت كامل آنها به آفریدگار و جلوگیری از حركت به سمت بدعت و خرافه را در ‏دوران امامت امام باقر (ع) ایجاد كرد.‏

دبیركل حزب وفاق ایران با اشاره به حركت مردم در مسیر دنیاداری و دنیاپرستی در زمان ‏امامت امام باقر (ع) تبیین نوع برخورد حضرت با چنین جریاناتی را نیاز جامعه امروز دانست ‏و تاكید كرد: امام باقر (ع) بعنوان پایه‌گذار بینش دینی در جامعه و مروج فرهنگ ناب ‏محمدی با برخوردی حكیمانه با مردم جاهل آن زمان طریقه مقابله با دنیاداری و ‏دنیاپرستی، همچنین مقابله با رفتارهای توهین‌آمیز در مقابل علم مطلق را برای مسئولان ‏و كارگزاران دولت اسلامی معرفی می‌كند.‏

وی علم به مسائل و جریانهای روز را از ویژگیهای رفتاری امام باقر (ع) بعنوان مدیر دولت ‏اسلامی دانست و ابراز داشت: علم به جریانهای روز مهمترین دستاورد دوران امامت امام ‏باقر (ع) برای كارگزاران دولت اسلامی است چرا كه كارگزار دولت اسلامی باید عالم به ‏مسائل روز جامعه باشد تا بتواند موقعیت خود را در دنیای كنونی شناسایی كرده و ‏متناسب با این شناخت در مسیر تكامل جامعه و رسیدن به كمال مطلوب حركت كند.‏

حجت‌الاسلام حسینی ارسنجانی با اشاره به پاسخگویی امام باقر (ع) به شبهات زمان ‏به تبیین شیوه‌های امام در پاسخگویی به شبهات روز پرداخت و خاطرنشان كرد: تبیین ‏اصول اساسی اخلاقی در كنار مباحث اعتقادی از طریق جلسات آموزشی و مشاهده ‏حقیقت این مفاهیم در رفتار، گفتار و اعمال حضرت خود الگویی مناسب برای از میان بردن ‏شبهات روز بود چرا كه رفع شبهات روز و مشكلات اعتقادی مردم مقدمه‌ای برای درك ‏عمیقتر اصول فقهی توسط آنهاست كه این شیوه توسط امام باقر (ع) برای مردم آن دوران ‏بكار گرفته شد.

وی ادامه داد: نتیجه این حركت سازنده، رشد و بالندگی فكری و اعتقادی در آن زمان بود از این رو ‏می‌توان با تمسك به روش حضرت یعنی بیان مفاهیم اخلاقی، اعتقادی و تفهیم اصول ‏اعتقادی به مردم، جامعه را آماده مقابله با شبهات روز كرد.‏

UserName