• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1395/12/10
  • تاريخ :

شغل روابط عمومی فراتر از دانش و هنر است

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی گفت: «شغل روابط عمومی فراتر از دانش و هنر است.»

هومن بهلولی- روابط عمومی

روابط عمومی

به گزارش  روابط عمومی، دکتر احمد شمس در نخستین شورای روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با تاکید بر اینکه روابط عمومی آیینه تمای‌نمای دانشگاه است، افزود: «روابط عمومی‌ها با انعکاس فعالیت‌های درون سازمانی و با ایجاد تعامل با نهادها و سازمان‌های دیگر نقش بسیار مهمی در معرفی و ارتقای سازمان خود دارند.»

وی با تاکید بر اینکه روابط عمومی باید مروج و اشاعه دهنده فرهنگ و اخلاق باشد، گفت: «روابط عمومی فراتر از ارتباطات است چراکه برقراری رابطه ای درست همراه با حفظ جایگاه و شخصیت جامعه مخاطب، یک هنر است و به طور خاص در دانشگاه که با 3 دسته از مخاطبان اعم از دانشجویان، استادان و کارکنان در ارتباط هستیم، تعریف و برقراری این تعامل و ارتباط بر عهده روابط عمومی واحدهای دانشگاهی است و ایجاد تعامل دوطرفه با مخاطبان برون سازمانی که آحاد مردم در قشرهای مختلف جامعه هستند نیز با هنر روابط عمومی میسر است.»

رئیس شورای روابط عمومی استان تهران با قدردانی از مدیران و مسئولان روابط عمومی واحدهای استان تهران تصریح کرد: «تعریف جایگاه واقعی روابط عمومی ها با توجه به رسالت مهمی که بر عهده دارند، بسیار مهم است و در حد اختیاراتم برای این جایگاه از هیچ کمکی دریغ نخواهم کرد.»

 

UserName