• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 11:14
  • تاريخ :

اهل بیت محور وحدت

 انتشارات بوستان كتاب قم، كتاب «اهل بیت محور وحدت» را منتشر كرد.

این كتاب كه برگردان كتاب عربی «الخطط السیاسیه لتوحید الامه الاسلامیه» است از سه باب تشكیل شده است.
باب نخست به بررسی اركان مشروعیت وحدت اسلامی اختصاص دارد و در خلال آن به بیان خطوط كلی و تفصیلی برنامه‌های الاهی در ایجاد این وحدت پرداخته شده است. باب دوم به این مسأله پرداخته كه چگونه امت اسلامی، یكپارچگی و همبستگی خود را از دست داد و وحدت از درون پوسید و سرانجام با سرنگونی آخرین پادشاه عثمانی به سقوط گرایید.
« اهل بیت محور وحدت» در ششصد صفحه و با شمارگان هزار و پانصد نسخه به بازار كتاب عرضه شده است.
در باب سوم كوشیده شده تداخل میان قانون گرایی و واقعیت‌های تاریخی مورد بررسی قرار گیرد و كیان نظام حقوقی الاهی به صورت مستقل از اعمال فرمان‌روایان مشخص شود.
رسا
UserName