• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/12/13 ساعت 11:14
  • تاريخ :

همه ملت عراق باید با تروریست‌ها مبارزه كنند

حضرت  آیت الله العظمی  سیستانى مبارزه همه ملت عراق را با تروریست‌ها خواستار شدند و گفتند: قانون اساسى هویت یك ملت است و باید برپایه فرهنگ و نژاد آن ملت نگارش شود.

عضو كنگره ملى درباره نقش و جایگاه مرجعیت در قانون اساسى نوین عراق ادامه داد: مرجعیت جایگاه ویژه اى را در قانون اساسى آینده داراست. استقلال مرجعیت باید پاس دارى شود. مرجعیت نشانه ملى و دینى است.
وى به نقل ازحضرت  آیت الله العظمی  سیستانى اظهار داشت: قانون اساسى هویت یك ملت است و باید برپایه فرهنگ و نژاد آن ملت نگارش و تدوین شود.
در حالی كه سراسر عراق در انتخابات گذشته یك حوزه انتخاباتى بود. نماینده حضرت آیت الله العظمی سیستانى در كربلا یادآور شد: عراق در انتخابات قانون اساسى نوین همانند انتخابات گذشته تك حوزه اى است. براى جلوگیرى از تخلف انتخاباتى واجدین شرائط در هر استان شناسایى مى شوند.رسا
UserName